Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Visokošolsko izobraževanje

EU sodeluje z visokošolskimi ustanovami in državami članicami, da bi pospešila preoblikovanje odprtega in vključujočega visokošolskega sistema v Evropi.

Več o visokošolskem izobraževanju

Slide

Kaj počne EU na področju visokošolskega izobraževanja?

Mikrokvalifikacije

Mikrokvalifikacije so kvalifikacije, pridobljene s kratkimi, pregledno ocenjenimi tečaji ali moduli.

Pobuda Evropske univerze

Pobuda podpira oblikovanje partnerstev za sodelovanje med evropskimi visokošolskimi ustanovami.

Pobuda za evropsko študentsko izkaznico

Pobuda za evropsko študentsko izkaznico bo študentom omogočila enostavno in varno identifikacijo ter elektronsko registracijo na evropskih visokošolskih ustanovah.

Kakovostno visokošolsko izobraževanje

Z visokokakovostnim in ustreznim visokošolskim izobraževanjem študenti pridobijo znanja in prečne spretnosti, ki jih potrebujejo za uspešnost po diplomi.

Inovacije v izobraževanju

Spodbujanje inovacij v visokošolskem izobraževanju je ključna prednostna naloga EU in njenih držav članic.

Delovne skupine

Seznanite se z delom delovnih skupin strateškega okvira evropskega izobraževalnega prostora o visokošolskem izobraževanju.

Visokošolsko izobraževanje – viri

  • Seznanite se s programi mobilnosti Erasmus+ in prek spletnih orodij pridobite napotke, ki vam bodo v korist med mobilnostjo.

  • Tukaj so na voljo številni dokumenti o politikah, informativna poročila, študije, infografike in informativni pregledi o politiki EU na področju visokošolskega izobraževanja.

  • A self-reflection tool for all types of Higher Education Institutions (HEIs) who wish to explore their innovation and entrepreneurial potential.

Pridružite se skupnosti

Diplomanti EU

Povežite se z upravičenci z vsega sveta, ki sodelujejo v programih EU. Več o skupnosti diplomantov EU

Platforma za izmenjavo znanja

Platforma spodbuja izmenjavo najboljših praks in dialog z evropskimi mesti in regijami v zvezi z raziskavami in inovacijami. Pridružite se platformi

Praktične informacije o visokošolskem izobraževanju

Tvoja Evropa

Načrtovanje študija v drugi državi EU. Spletišče Tvoja Evropa

Evropski mladinski portal

Osnovne smernice o tem, kako se pripraviti na študij v drugi državi. Evropski mladinski portal

Študij v Evropi

Praktične informacije za pomoč študentom iz držav zunaj Evrope pri načrtovanju študija v Evropi. Več o študiju v Evropi

 

Evropski raziskovalni prostor

Seznanite se z ambicioznim načrtom EU za oblikovanje enotnega trga za raziskave, inovacije in tehnologijo brez meja.

Več o evropskem raziskovalnem prostoru

Možnosti financiranja EU

  • Erasmus+ je program financiranja EU, ki podpira izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport v Evropi.

  • Ukrepi Jean Monnet potekajo v okviru programa Erasmus+ za podporo poučevanju, učenju, raziskavam in razpravam o različnih vidikih Evropske unije.

  • Ukrepi Marie Skłodowske-Curie so vodilni program financiranja EU za doktorsko izobraževanje in podoktorsko usposabljanje raziskovalcev.

Zaposlitve in prostovoljstvo

Praktične informacije in priložnosti v zvezi z zaposlitvami, vključno s prostovoljstvom in pripravništvom.