Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Vysokoškolské vzdělávání

Evropská unie spolupracuje s vysokoškolskými institucemi a členskými státy na urychlení transformace otevřeného a inkluzivního systému vysokoškolského vzdělávání v Evropě.

Více informací o vysokoškolském vzdělávání

Slide

Pracovní skupiny

Podrobné informace o činnosti pracovních skupin pro strategický rámec Evropského prostoru vzdělávání zaměřených na vysokoškolské vzdělávání

Vysokoškolské vzdělávání – aktuality

Připojte se ke komunitě absolventů

Absolventi vzdělávacích programů EU

Networkujte s absolventy programů financovaných EU z celého světa. Komunita absolventů programů EU

Platforma pro výměnu poznatků

Tato platforma přispívá ke sdílení osvědčených postupů a rozvoj dialogu s evropskými městy a regiony o otázkách výzkumu a inovací. Zapojte se do aktivit platformy

Praktické informace o vysokoškolském vzdělávání

Vaše Evropa

Naplánujte si studium v jiné zemi EU. Navštivte internetové stránky Vaše Evropa

Evropský portál pro mládež

Přečtěte si, jak se připravit na studium v zahraničí v jiné zemi.  Evropský portál pro mládež

Studium v Evropě

Přečtěte si řadu praktických informací, které studentům ze zemí mimo Evropu pomohou naplánovat si studium v Evropě.  Informace o možnostech studia v Evropě

 

Evropský výzkumný prostor

Seznamte se s cílem EU vytvořit jednotný trh pro výzkum, inovace a technologie bez hranic.

Evropský výzkumný prostor