Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Vysokoškolské vzdělávání

Evropská unie spolupracuje s vysokoškolskými institucemi a členskými státy na urychlení transformace otevřeného a inkluzivního systému vysokoškolského vzdělávání v Evropě.

Více informací o vysokoškolském vzdělávání

Slide

Co dělá EU v oblasti vysokoškolského vzdělávání?

Mikrocertifikáty

Mikrocertifikáty jsou kvalifikace získané prostřednictvím krátkých, transparentně hodnocených kurzů nebo modulů.

Iniciativa Evropské univerzity

Tato iniciativa usnadňuje vytváření partnerství pro spolupráci mezi evropskými vysokoškolskými institucemi.

Iniciativa Evropská studentská karta

Evropská studentská karta studentům umožňuje se snadno a bezpečně identifikovat a zapisovat online v evropských vysokoškolských institucích.

Kvalitní vysokoškolské vzdělávání

Vysoce kvalitní vysokoškolské studium uzpůsobené potřebám dnešní doby vybaví studenty poznatky a přenositelnými dovednostmi, které potřebují k tomu, aby se po absolvování dané školy úspěšně zařadili do pracovního života.

Inovace ve vzdělávání

Podpora inovací ve vysokoškolském vzdělávání je pro EU a její členské státy jednou z hlavních priorit.

Pracovní skupiny

Podrobné informace o činnosti pracovních skupin pro strategický rámec Evropského prostoru vzdělávání zaměřených na vysokoškolské vzdělávání

Připojte se ke komunitě absolventů

Absolventi vzdělávacích programů EU

Networkujte s absolventy programů financovaných EU z celého světa. Komunita absolventů programů EU

Platforma pro výměnu poznatků

Tato platforma přispívá ke sdílení osvědčených postupů a rozvoj dialogu s evropskými městy a regiony o otázkách výzkumu a inovací. Zapojte se do aktivit platformy

Praktické informace o vysokoškolském vzdělávání

Vaše Evropa

Naplánujte si studium v jiné zemi EU. Navštivte internetové stránky Vaše Evropa

Evropský portál pro mládež

Přečtěte si, jak se připravit na studium v zahraničí v jiné zemi.  Evropský portál pro mládež

Studium v Evropě

Přečtěte si řadu praktických informací, které studentům ze zemí mimo Evropu pomohou naplánovat si studium v Evropě.  Informace o možnostech studia v Evropě

 

Evropský výzkumný prostor

Seznamte se s cílem EU vytvořit jednotný trh pro výzkum, inovace a technologie bez hranic.

Evropský výzkumný prostor