Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Vysokoškolské vzdělávání

Evropská unie spolupracuje s vysokoškolskými institucemi a členskými státy na urychlení transformace otevřeného a inkluzivního systému vysokoškolského vzdělávání v Evropě.

Více informací o vysokoškolském vzdělávání

Slide

Co dělá EU v oblasti vysokoškolského vzdělávání?

Mikrocertifikáty

Mikrocertifikáty jsou kvalifikace získané prostřednictvím krátkých, transparentně hodnocených kurzů nebo modulů.

Iniciativa Evropské univerzity

Tato iniciativa usnadňuje vytváření partnerství pro spolupráci mezi evropskými vysokoškolskými institucemi.

Iniciativa Evropská studentská karta

Evropská studentská karta studentům umožňuje se snadno a bezpečně identifikovat a zapisovat online v evropských vysokoškolských institucích.

Kvalitní vysokoškolské vzdělávání

Vysoce kvalitní vysokoškolské studium uzpůsobené potřebám dnešní doby vybaví studenty poznatky a přenositelnými dovednostmi, které potřebují k tomu, aby se po absolvování dané školy úspěšně zařadili do pracovního života.

Inovace ve vzdělávání

Podpora inovací ve vysokoškolském vzdělávání je pro EU a její členské státy jednou z hlavních priorit.

Pracovní skupiny

Podrobné informace o činnosti pracovních skupin pro strategický rámec Evropského prostoru vzdělávání zaměřených na vysokoškolské vzdělávání

Vysokoškolské vzdělávání – aktuality

Vysokoškolské vzdělávání – zdroje

  • Seznamte se s programy mobility Erasmus+ a online nástroji, které vám pomohou při vyřizování mobility.

  • A self-reflection tool for all types of Higher Education Institutions (HEIs) who wish to explore their innovation and entrepreneurial potential.

Připojte se ke komunitě absolventů

Absolventi vzdělávacích programů EU

Networkujte s absolventy programů financovaných EU z celého světa. Komunita absolventů programů EU

Platforma pro výměnu poznatků

Tato platforma přispívá ke sdílení osvědčených postupů a rozvoj dialogu s evropskými městy a regiony o otázkách výzkumu a inovací. Zapojte se do aktivit platformy

Praktické informace o vysokoškolském vzdělávání

Vaše Evropa

Naplánujte si studium v jiné zemi EU. Navštivte internetové stránky Vaše Evropa

Evropský portál pro mládež

Přečtěte si, jak se připravit na studium v zahraničí v jiné zemi.  Evropský portál pro mládež

Studium v Evropě

Přečtěte si řadu praktických informací, které studentům ze zemí mimo Evropu pomohou naplánovat si studium v Evropě.  Informace o možnostech studia v Evropě

 

Evropský výzkumný prostor

Seznamte se s cílem EU vytvořit jednotný trh pro výzkum, inovace a technologie bez hranic.

Evropský výzkumný prostor

Možnosti financování z EU

  • Prostřednictvím programu financování Erasmus+ podporuje EU aktivity související se vzděláváním, odbornou přípravou, mládeží a sportem v Evropě.

  • Akce programu Jean Monnet probíhají v rámci programu Erasmus+. Podporují výuku, učení, výzkum a diskuse o různých aspektech Evropské unie.

  • Akce „Marie Curie-Skłodowska“ jsou stěžejním programem EU pro financování doktorandského a postgraduálního vzdělávání výzkumných pracovníků.

Zaměstnání a dobrovolnická činnost

Přečtěte si praktické informace týkající se možnosti pracovního uplatnění, včetně dobrovolnictví a stáží.