Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Högre utbildning

EU samarbetar med lärosäten och EU-länderna för att påskynda övergången till ett öppet och inkluderande europeiskt system för högre utbildning.

Läs mer om högre utbildning

Slide

Vad gör EU på området högre utbildning?

Mikromeriter

Mikromeriter är kvalifikationer som erhålls genom korta kurser eller moduler som bedöms på ett transparent sätt.

Initiativet för ett europeiskt studentkort

Syftet med initiativet för ett europeiskt studentkort är att studenter ska kunna identifiera och registrera sig vid lärosäten i EU på nätet på ett enkelt och säkert sätt.

Bra högre utbildning

En relevant högre utbildning av hög kvalitet ger studenterna de kunskaper och övergripande färdigheter som de behöver för att lyckas efter utbildningen.

Innovation i utbildningen

En viktig prioritering för EU och medlemsländerna är att främja innovation inom den högre utbildningen.

Arbetsgrupper

Läs mer om utbildningssamarbetets arbetsgrupper och om deras arbete för den högre utbildningen.

Högre utbildning – resurser

  • Läs mer om utbyten via Erasmus+ och få vägledning under hela utbytesprocessen med hjälp av flera onlineverktyg.

  • Här hittar du policydokument, rapporter, studier, infografik och faktablad om EU:s politik för högre utbildning.

  • A self-reflection tool for all types of Higher Education Institutions (HEIs) who wish to explore their innovation and entrepreneurial potential.

Gå med i nätverket

EU:s alumninätverk

Träffa andra som gått EU-finansierade program från hela världen. EU:s alumninätverk

Plattformen för kunskapsutbyte

Här kan städer och regioner i EU utbyta bästa praxis och diskutera forskning och innovation. Delta i kunskapsutbytet

Praktisk information om högre utbildning

Ditt Europa

Planera dina studier i ett annat EU-land. Webbplatsen Ditt Europa

Europeiska ungdomsportalen

Få hjälp med hur du förbereder dig inför utlandsstudierna. Europeiska ungdomsportalen

Studera i Europa

Kommer du från ett land utanför Europa och ska studera här? Här hittar du praktisk information som hjälper dig att planera studierna. Studera i Europa

 

Det europeiska forskningsområdet

Läs mer om EU:s arbete för att skapa en enad, gränslös marknad för forskning, innovation och teknik.

Det europeiska området för forskningsverksamhet

Hitta EU-finansiering