Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Högre utbildning

EU samarbetar med lärosäten och EU-länderna för att påskynda övergången till ett öppet och inkluderande europeiskt system för högre utbildning.

Läs mer om högre utbildning

Slide

Arbetsgrupper

Läs mer om utbildningssamarbetets arbetsgrupper och om deras arbete för den högre utbildningen.

Gå med i nätverket

EU:s alumninätverk

Träffa andra som gått EU-finansierade program från hela världen. EU:s alumninätverk

Plattformen för kunskapsutbyte

Här kan städer och regioner i EU utbyta bästa praxis och diskutera forskning och innovation. Delta i kunskapsutbytet

Praktisk information om högre utbildning

Ditt Europa

Planera dina studier i ett annat EU-land. Webbplatsen Ditt Europa

Europeiska ungdomsportalen

Få hjälp med hur du förbereder dig inför utlandsstudierna. Europeiska ungdomsportalen

Studera i Europa

Kommer du från ett land utanför Europa och ska studera här? Här hittar du praktisk information som hjälper dig att planera studierna. Studera i Europa

 

Det europeiska forskningsområdet

Läs mer om EU:s arbete för att skapa en enad, gränslös marknad för forskning, innovation och teknik.

Det europeiska området för forskningsverksamhet