Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Europejska nagroda za innowacyjność w nauczaniu

Europejska nagroda za innowacyjność w nauczaniu to nowa inicjatywa, która ma zostać zapoczątkowana w 2021 r. Ustanowiono ją w komunikacie Komisji dotyczącym utworzenia europejskiego obszaru edukacji do 2025 r. 

Inicjatywa ma na celu:

  • nagrodzenie osiągnięć nauczycieli i szkół oraz uznanie ich pracy
  • określenie i promowanie wybitnych praktyk w zakresie nauczania i uczenia się
  • wykorzystanie nagrody jako środka na rzecz wzajemnego uczenia się
  • podkreślenie znaczenia, jakie ma program Erasmus+ dla współpracy nauczycieli w Europie i ustanowienia europejskiego obszaru edukacji.

Nagroda będzie przyznawana w obszarze edukacji szkolnej, m.in. placówkom wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem oraz kształcenia i szkolenia zawodowego

Podobnie jak inicjatywa „akademie nauczycielskie Erasmus+”, ta nowa inicjatywa ma na celu wspieranie nauczycieli i szkoleniowców w ich karierze poprzez promowanie doskonałości zawodowej, rozwijanie sieci zawodowych i wspólnot praktyków, a także wspieranie mobilności edukacyjnej za granicą.

Każde państwo uczestniczące w programie Erasmus+ otrzyma cztery nagrody w następujących obszarach:

  • wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem
  • szkolnictwo podstawowe
  • kształcenie średnie 
  • kształcenie i szkolenie zawodowe.

Zwycięzcy zostaną wybrani i nominowani przez krajowe agencje programu Erasmus+, które uczestniczą w kształtowaniu tej inicjatywy w ramach procesu współtworzenia. 

Nagroda co roku będzie miała inny temat przewodni i będzie przyznawana nauczycielom i szkołom, którzy w ramach realizowanych projektów poruszyli konkretny temat figurujący wśród priorytetów europejskiego obszaru edukacji. 

W 2021 r. tematem przewodnim będzie nauka na odległość i nauczanie mieszane, w kontekście Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej i pandemii COVID-19.