Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve our site by taking this quick survey. It won't take more than a few minutes.

Onderwijs- en opleidingsmonitor

De Onderwijs- en opleidingsmonitor presenteert de jaarlijkse analyse door de Europese Commissie van de onderwijs- en opleidingsstelsels in de EU.

De monitoring volgt de vooruitgang met betrekking tot de doelstellingen die de EU-landen in toepassing van het strategisch kader van de Europese Onderwijsruimte zijn overeengekomen. Het bevat de meest recente beschikbare gegevens en updates betreffende nationale beleidsmaatregelen.

De monitor bestaat uit:

  • een vergelijkend verslag — inzichten in de context en mogelijke beleidsinstrumenten
  • landenverslagen — informatie over recente en lopende beleidsontwikkeling op alle onderwijsniveaus in de EU-landen
  • een toolbox — een overzicht van de belangrijkste indicatoren die in de monitor worden gebruikt, met links naar de meest prominente studies en verslagen

Laatste uitgave: het beroep van leerkracht

In de uitgave van 2023 wordt bijzondere aandacht besteed aan het beroep van leraar, met name aan het tekort aan leerkrachten in de EU-landen en aan diverse inspanningen om het beroep aantrekkelijker te maken.

Meer informatie?

Voor vragen kunt u contact opnemen met eac-monitor@ec.europa.eu