Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Onderwijs- en opleidingsmonitor

Wat is de Onderwijs- en opleidingsmonitor?

Voor het tiende opeenvolgende jaar is in het kader van de Onderwijs- en opleidingsmonitor een breed scala van gegevens verzameld om de ontwikkeling van de nationale onderwijs- en opleidingsstelsels in de Europese Unie (EU) te volgen.

In het verslag wordt de vooruitgang beschreven die de landen hebben geboekt bij de verwezenlijking van de doelstellingen van het strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding met het oog op de Europese onderwijsruimte en verder (2021-2030).

De monitor bevat een analyse van belangrijke uitdagingen voor het onderwijs en recente beleidsontwikkelingen op nationaal en EU-niveau. De nadruk ligt op beleidshervormingen waardoor de Europese onderwijsstelsels beter op de behoeften van de maatschappij en de arbeidsmarkt kunnen worden afgestemd.

De monitor omvat een analyse op EU-niveau en 27 landenverslagen.

De editie 2021

Europees commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd, Mariya Gabriel, heeft de Onderwijs- en opleidingsmonitor 2021 aangekondigd op de vierde Europese onderwijstop van 9 december 2021.

De editie 2021 benadrukt welzijn in het onderwijs en geeft een overzicht van de manier waarop de herstel- en veerkrachtfaciliteit de modernisering van de onderwijs- en opleidingsstelsels in de EU zal ondersteunen.

De publicaties van de Onderwijs- en opleidingsmonitor 2021, waaronder

  • de EU- en landenverslagen
  • een samenvatting
  • een EU-factsheet
  • EU-infografieken
  • een folder over de doelstellingen op EU-niveau
  • aanpasbare datasets van Eurostat 
  • kaarten en grafieken 

zijn in het Engels en de respectievelijke nationale talen beschikbaar in een toegankelijk html-formaat op de website van het Bureau voor publicaties van de Europese Unie.

Meer informatie

Kijk voor actuele en aanpasbare datasets, kaarten en grafieken over de EU-doelstellingen op het gebied van onderwijs en opleiding op de pagina van Eurostat.

Het Eurydice-netwerk publiceert informatie over het onderwijsbeleid en de onderwijsstelsels in de EU-landen en vergelijkende verslagen over specifieke onderwerpen, indicatoren en statistieken (waaronder structurele indicatoren voor de monitoring van onderwijs- en opleidingsstelsels in Europa).

Volg Erasmus+ op Twitter en #ETMonitor voor meer updates.

Met vragen kunt u via e-mail terecht bij eac-monitor@ec.europa.eu

Read the Education and Training Monitor 2022

Find out more about the 2022 edition, which includes a cross-EU comparative report of education and training systems, 27 in-depth country reports, and a Monitor Toolbox with all underlying data.

Go to the Education and Training Monitor 2022  

More information

For access to updated and customisable datasets, maps and charts related to the EU-level targets for education and training, check the Eurostat webpage.

The Eurydice network publishes information about national education policies and systems in EU Member States, as well as comparative reports on specific topics, indicators and statistics (including structural indicators for monitoring education and training systems in Europe).

Follow Erasmus+ on Twitter and check #ETMonitor for more updates.

For questions, please contact eac-monitor@ec.europa.eu by email.