Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Dwar l-innovazzjoni fl-edukazzjoni

X’qed tagħmel l-UE biex tippromwovi l-innovazzjoni fl-edukazzjoni? 

L-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni, bħall-iskejjel u l-universitajiet, jeħtiġilhom jevolvu u jadattaw sabiex iwettqu l-missjoni ewlenija tagħhom: li jedukaw lill-istudenti ħalli jkollhom suċċess f’dinja kumplessa u interkonnessa li qed tiffaċċja tibdil teknoloġiku, kulturali, ekonomiku u demografiku b’ritmu mgħaġġel. 

Il-Kummissjoni tappoġġja l-innovazzjoni fl-edukazzjoni permezz tal-inizjattivi li ġejjin: