Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Euroopa innovaatilise õpetamise auhind

Euroopa innovaatilise õpetamise auhind on uus algatus, mille käivitamisest 2021. aastal teatati komisjoni teatisega Euroopa haridusruumi loomise kohta aastaks 2025. 

Auhinna eesmärk on:

  • tunnustada õpetajate ja koolide saavutusi ning väärtustada õpetajate tööd;
  • teha kindlaks väärtuslikud õpetamis- ja õppimisviisid ning neid edendada;
  • kasutada auhinda selleks, et üksteiselt õppida;
  • rõhutada programmi Erasmus+ tähtsust Euroopa õpetajate koostöö toetamisel ja Euroopa haridusruumi loomisel.

Auhinna statuudi kohaselt keskendutakse üldharidusele, sealhulgas alusharidusele ja kutseharidusele

Nagu Erasmus+ õpetajate akadeemiad, on ka selle uue algatuse eesmärk toetada õpetajaid ja koolitajaid nende töös, edendades ametialast pädevust, kutsevõrgustikke ja praktikakogukondi ning õpirännet välismaal.

Iga Erasmus+ programmiriigi kohta antakse välja neli auhinda.

  • alusharidus
  • põhiharidus
  • keskharidus 
  • kutseharidus

Auhinnasaajad valitakse välja Erasmus+ riiklike büroode poolt, kes on algatusse kaasatud ühisloomeprotsessi kaudu. 

Igal aastal võetakse vaatluse alla teatav valdkond ning auhinnaga tunnustatakse õpetajaid ja koole, kes on oma projektides käsitlenud mõnd Euroopa haridusruumi prioriteetide hulka kuuluvat teemat. 

Võttes arvesse COVID-19 pandeemiat ja tihedas seoses digiõppe tegevuskavaga, on 2021. aastal teemaks kaug- ja kombineeritud õpe.