Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akadeemiline õiend

Mis on akadeemiline õiend?

Kõrgkoolid koostavad akadeemilise õiendi vastavalt komisjoni, Euroopa Nõukogu ning ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni (UNESCO) poolt kokku lepitud standarditele. Akadeemiline õiend on samuti osa Europassi raamistiku läbipaistvuse tagamise vahenditest

Selle eesmärk on aidata kaasa akadeemiliste kvalifikatsioonide tunnustamisele. Akadeemiline õiend on Euroopa kõrgharidusruumi oluline vahend ülikoolilõpetanute jaoks, kuna see tagab nende kraadi tunnustamise kõrgharidusasutuste, ametiasutuste ja tööandjate poolt nende koduriigis ja välismaal. Vaatamata sellele ei ole akadeemiline õiend käsitatav elulookirjeldusena. Samuti ei asenda see ametlikku kvalifikatsiooni.

Akadeemiline õiend koosneb kaheksast osast, mis annavad teavet järgmise kohta: 

Kõigil Bologna protsessis osalevate riikide ülikoolilõpetanutel on õigus saada akadeemiline õiend automaatselt, tasuta ja ühes peamistest Euroopa keelest. 

Miks on see kasulik? 

Akadeemiline õiend muudab erinevate Euroopa riikide õppekvalifikatsioonid ja -programmid üliõpilaste jaoks kergemini võrreldavaks. Akadeemilises õiendis esitatakse üksikasjalik kirjeldus lõpuleviidud õpingute kohta ning see annab teavet kursuse käigus omandatud pädevuste kohta. 

Samuti võib see hõlbustada ka selle omaniku juurdepääsu töö- ja jätkuõppe võimalustele välismaal, edendades akadeemiliste kvalifikatsioonide tunnustamist nii kõrgharidusasutuste kui ka tööandjate poolt üle kogu maailma.

Kõrgharidusasutuste jaoks võimaldab see nende pakutavate akadeemiliste kvalifikatsioonide laialdasemat tunnustamist. See parandab kõrgharidusasutuste nähtavust nii teiste kõrgharidusasutuste kui ka tööandjate jaoks. Akadeemiline õiend aitab ka tagada kõrgharidusasutuste institutsioonilise autonoomia, võimaldades ühise raamistiku akadeemiliste kvalifikatsioonide tunnustamiseks. Samuti aitab see vähendada paljude asutuste halduskoormust.