Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Inovace ve vzdělávání

Co EU dělá pro podporu inovací ve vzdělávání? 

Vzdělávací instituce, jako jsou školy a univerzity, se nesmějí ustrnout, protože jinak by nemohly i nadále plnit své hlavní poslání: vzdělávat studenty tak, aby uspěli v komplikovaném a propojeném světě, který prochází rychlými technologickými, kulturními, hospodářskými a demografickými změnami. 

Evropská komise podporuje inovace ve vzdělávání prostřednictvím těchto iniciativ: