Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Podnikatelské kompetence ve vzdělávání

Co EU dělá pro rozvoj vzdělávání v oblasti podnikání?

Mít podnikatelského ducha je pro současného člověka velice užitečné – tato dovednost mu může dobře posloužit v osobním i profesním životě. Rozvoj této kompetence hraje klíčovou úlohu pro zvyšování konkurenceschopnosti Evropy a pro zajištění trvalého růstu evropského hospodářství.

Propagací rozvoje podnikatelského ducha v rámci vzdělávacího systému coby klíčové kompetence lze motivovat k podnikání v budoucnu a rozvíjet inovativní myšlení, díky němuž lze řešit stávající společenské problémy a vytvářet produkty s přidanou sociálně-ekonomickou hodnotou.

Vzdělávání v oblasti podnikání se podporuje v rámci programu Erasmus+, a to jak u studentů, tak u účastníků kurzů odborné přípravy či projektů strategického partnerství v zahraničí. Evropská unie sestavila soubor pokynů na podporu rozvoje podnikatelského ducha ve vzdělávání a odborné přípravě.

Kromě toho vzniklo několik nástrojů na podporu rozvoje podnikatelských kompetencí u občanů EU, jako je například program HEInnovate pro vysokoškolské instituce.