Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Inovácie vo vzdelávaní

Čo robí EÚ na podporu inovácií vo vzdelávaní? 

Vzdelávacie organizácie ako školy a univerzity sa musia vyvíjať a prispôsobovať, aby si mohli plniť svoju základnú úlohu: vzdelávať študentov tak, aby sa dokázali uplatniť v zložitom a prepojenom svete, ktorý prechádza rýchlymi technologickými, kultúrnymi, ekonomickými a demografickými zmenami. 

Komisia podporuje inováciu vo vzdelávaní prostredníctvom týchto iniciatív: