Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Innovatsioon hariduses

Mida teeb EL innovatsiooni edendamiseks hariduses? 

Haridusasutused, nagu koolid ja kõrgkoolid, peavad oma põhiülesande täitmiseks pidevalt arenema ja kohanema: et koolitada (üli)õpilasi, kes saaksid hakkama keerulises ja tihedalt ühendatud maailmas, kus toimuvad kiired tehnoloogilised, kultuurilised, majanduslikud ja demograafilised muutused. 

Komisjon toetab haridusinnovatsiooni järgmiste algatuste kaudu.