Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Innowacje w edukacji

Jak UE wspiera innowacje w edukacji? 

Instytucje edukacyjne, takie jak szkoły i uczelnie wyższe, muszą się rozwijać i dostosowywać, aby móc realizować swoje podstawowe zadania, tj. kształcić uczniów i studentów, aby mogli oni odnosić sukcesy w złożonym i wzajemnie powiązanym świecie, w którym zachodzą szybkie zmiany technologiczne, kulturowe, gospodarcze i demograficzne. 

Komisja wspiera innowacje w dziedzinie edukacji poprzez następujące inicjatywy: