Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

O inovacijama u obrazovanju

Kako EU promiče inovacije u obrazovanju? 

Obrazovne ustanove, kao što su škole i sveučilišta, moraju se razvijati i prilagođavati kako bi ispunile svoju osnovnu zadaću: obrazovati učenike tako da budu uspješni u kompleksnom, povezanom svijetu koji se suočava s brzim tehnološkim, kulturnim, gospodarskim i demografskim promjenama. 

Inovacije u obrazovanju Komisija podupire inicijativama u nastavku.