Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Par inovāciju izglītībā

Ko ES dara, lai veicinātu inovāciju izglītībā? 

Izglītības iestādēm, tādām kā skolas un augstskolas, ir jāattīstās un jāpielāgojas apstākļiem, lai izpildītu savu pamatuzdevumu: palīdzēt skolēniem un studentiem gūt sekmes komplicētā un savstarpēji saistītā pasaulē, kas saskaras ar straujām tehnoloģiskām, ar kultūru saistītām, ekonomiskām un demogrāfiskām pārmaiņām. 

Komisija atbalsta inovāciju izglītībā ar vairākām iniciatīvām: