Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

За иновациите в образованието

Какво прави ЕС, за да насърчава иновациите в образованието? 

Образователните институции, като например училища и университети, трябва да се развиват и да се адаптират, за да изпълняват основната си мисия: да обучават студентите си да бъдат успешни в един сложен и взаимосвързан свят, изправен пред бързи технологични, културни, икономически и демографски промени. 

Комисията подкрепя иновациите в образованието чрез следните инициативи: