Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Om innovation inden for uddannelse

Hvad gør EU for at fremme innovation inden for uddannelse? 

Uddannelsesinstitutioner som f.eks. skoler og universiteter skal udvikle sig og tilpasse sig samfundsudviklingen for at kunne varetage deres kerneopgave – at uddanne elever og studerende til at klare sig godt i en kompleks og globaliseret verden i hastig teknologisk, kulturel, økonomisk og demografisk forandring. 

Kommissionen understøtter innovativ uddannelse via disse initiativer: