Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Innovointi koulutuksessa

Miten EU edistää koulutusalan innovointia? 

Koulujen, yliopistojen ja muiden oppilaitosten on kehityttävä ja sopeuduttava, jotta ne pystyvät täyttämään tehtävänsä: kouluttamaan opiskelijoita niin, että he pärjäävät monimutkaisessa ja verkottuneessa maailmassa, joka on keskellä nopeaa teknologian, kulttuurin, talouden ja väestörakenteen murrosta. 

Euroopan komissio tukee koulutusalan innovointia seuraavilla aloitteilla: