Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Innovointi koulutuksessa

Miten EU edistää koulutusalan innovointia? 

Koulujen, yliopistojen ja muiden oppilaitosten on kehityttävä ja sopeuduttava, jotta ne pystyvät täyttämään tehtävänsä: kouluttamaan opiskelijoita niin, että he pärjäävät monimutkaisessa ja verkottuneessa maailmassa, joka on keskellä nopeaa teknologian, kulttuurin, talouden ja väestörakenteen murrosta. 

Euroopan komissio tukee koulutusalan innovointia seuraavilla aloitteilla: