Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Europeiska priset för innovativ undervisning

Det europeiska priset för innovativ undervisning är ett nytt initiativ som ska lanseras 2021 i enlighet med kommissionens meddelande om att skapa ett europeiskt område för utbildning senast 2025. 

Målet med priset är att

  • belöna lärarnas och skolornas resultat och lyfta fram deras arbete
  • identifiera och främja utmärkta undervisnings- och inlärningsmetoder
  • använda priset som ett medel för ömsesidigt lärande
  • uppmärksamma Erasmusprogrammets värde för lärarsamarbetet i Europa och inrättandet av det europeiska området för utbildning.

Priset inriktas på skolutbildning, t.ex. förskoleverksamhet och barnomsorg och yrkesutbildning

I likhet med Erasmus+ lärarakademier ska det här nya initiativet hjälpa lärarna i deras arbete och karriärer genom att främja yrkeskompetens, yrkesnätverk, praktikgemenskaper och utlandsutbyten.

Det kommer att delas ut fyra priser för varje programland som deltar i Erasmus+. Priserna går till

  • förskoleverksamhet och barnomsorg
  • grundskolor
  • gymnasier 
  • yrkesskolor

Pristagarna kommer att väljas ut och nomineras av Erasmus+ nationella programkontor, som deltar i utformningen av initiativet. 

Priset kommer att ha ett särskilt tema varje år och belöna lärare och skolor som genom sina projekt har tagit upp ett ämne som finns med bland prioriteringarna för det europeiska området för utbildning. 

För 2021 är ämnet distansundervisning och blandat lärande mot bakgrund av handlingsplanen för digital utbildning och coronapandemin.