Skip to main content

SELFIE

A tool to support learning in the digital age

O SELFIE

SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies, t. j. sebareflexia týkajúca sa účinného vzdelávania presadzovaním inovácií prostredníctvom vzdelávacích technológií) je bezplatný nástroj určený na pomoc školám pri začleňovaní digitálnych technológií do výučby, učenia sa a hodnotenia.

SELFIE sa dôsledne opiera o výskum a bol vyvinutý na základe rámca Európskej komisie pre podporu vzdelávania v digitálnom veku vo vzdelávacích organizáciách.

V rámci SELFIE sa anonymne zhromažďujú názory študentov, učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl na to, ako sa používajú technológie v ich školách. Robí sa to prostredníctvom stručných tvrdení a otázok a jednoduchej stupnice súhlasu od 1 do 5. Zodpovedanie otázok trvá približne 20 minút.

Na základe týchto informácií nástroj vygeneruje správu – snímku [„SELFIE“ :-)] silných a slabých stránok školy v oblasti používania technológií.

Nástroj SELFIE je dostupný pre všetky základné, stredné a odborné školy v Európe aj mimo nej a je k dispozícii vo vyše 30 jazykoch. Môže ho používať každá škola – nielen školy s rozvinutou úrovňou využívania infraštruktúry, zariadení a technológií.

Pozrite si, ako sa v nástroji SELFIE spracúvajú vaše údaje a chráni vaše súkromie

Navrhnutý školami pre školy

SELFIE je iniciatívou Európskej komisie a financuje sa z programu Erasmus. Bezplatne ho môže používať každá škola.

Nástroj bol vyvinutý v spolupráci s tímom expertov zo škôl, ministerstiev školstva a výskumných ústavov z celej Európy. K partnerským inštitúciám patria Európska nadácia pre odborné vzdelávanie, Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP) a Inštitút UNESCO pre informačné technológie vo vzdelávaní.

Do procesu vytvárania a testovania SELFIE boli zapojení vedúci pracovníci učitelia a študenti:

  • 5 000 pracovníkov a študentov sa podieľalo na prvotnom návrhu nástroja
  • 67 000 osôb zo 650 škôl v celej Európe sa zúčastnilo pilotného testovania
  • SELFIE bol testovaný na základných školách s cieľom zabezpečiť, aby mu rozumeli aj mladší študenti

 

Prínosy

Umožňuje zapojenie celej školskej komunity

SELFIE zapája celú školskú komunitu – vedúcich pracovníkov školy, učiteľov a študentov – do 360-stupňového procesu týkajúceho sa mnohých oblastí školskej praxe.

Je prispôsobiteľný

Keďže každá škola je jedinečná, a preto je nástroj možné upraviť podľa vlastných potrieb. Vaša škola si môže vybrať a pridať otázky a tvrdenia, ktoré vyhovujú jej potrebám.

Zohľadňuje skúsenosti

SELFIE umožňuje všetkým účastníkom odpovedať na otázky, ktoré zodpovedajú ich skúsenostiam ako študentov, učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl.

Je bezplatný a anonymný

Nástroj SELFIE je bezplatný. Odpovede sú anonymizované a údaje sú zabezpečené.

Je prispôsobený na mieru

Po dokončení SELFIE dostane každá škola prispôsobenú interaktívnu správu, ktorá obsahuje dôkladné údaje a rýchle prehľady silných a slabých stránok.