Skip to main content

SELFIE

A tool to support learning in the digital age

A SELFIE-ről

Az ingyenesen hozzáférhető SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies) eszköz célja, hogy az iskolák könnyebben beépíthessék a digitális technológiákat a tanítási, tanulási és értékelési folyamatokba.

A kutatásokon nyugvó SELFIE alapját az Európai Bizottság azon keretrendszere képezi, amely a digitális kor tanulási formáinak térnyerését támogatja az oktatási intézményekben.

A SELFIE diákok, tanárok és iskolavezetők meglátásait gyűjti össze névtelen formában arra vonatkozóan, hogyan jelenik meg a technológia iskolájuk tevékenységében. A felhasználónak rövid állításokra, kérdésekre kell egy 1–5-ig terjedő egyetértési skálán választ adnia, ami körülbelül 20 percet vesz igénybe.

Ezen információk alapján az eszköz létrehoz egy jelentést – azaz egy „pillanatfelvételt” („szelfit”) –, amely rávilágít arra, hogy az adott iskolának melyek az erősségei és a gyenge pontjai a technológiák használata terén.

A SELFIE az alap-, közép- és szakiskolák számára Európa határain innen és túl egyaránt elérhető, és több mint 30 nyelven használható. Az eszközt bármelyik oktatási intézmény igénybe veheti függetlenül attól, hogy rendelkezik-e fejlett infrastruktúrával, berendezésekkel vagy a különböző technológiák használata terén szerzett tapasztalattal.

A SELFIE adatvédelmi előírásai

Az iskolák részére és az iskolák közreműködésével kialakítva

A SELFIE-t az Európai Bizottság kezdeményezte, és az Erasmus program finanszírozza. Az alkalmazás minden iskola számára ingyenes.

Megalkotása során a Bizottság egy szakértői csoport segítségére támaszkodott, amely európai iskolák, oktatásügyi minisztériumok és kutatóintézetek szakembereiből állt. A partnerintézmények közé tartozik az Európai Képzési Alapítvány, az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) és az UNESCO oktatásban használt információtechnológiákkal foglalkozó intézete (Institute for Information Technologies in Education).

A SELFIE megalkotásában és tesztelésében iskolavezetők, tanárok és diákok vettek részt:

  • közülük 5 000 pedagógus és diák osztotta meg véleményét az eszköz kezdeti kialakításáról;
  • 650 iskolából 67 ezren vettek részt a kísérleti tesztelésben Európa-szerte;
  • a SELFIE-t általános iskolákban tesztelték, hogy a fiatalabb diákok is biztosan megértsék a kérdéseket és az állításokat.

 

Előnyök

Átfogó

A SELFIE az egész iskolaközösséget – azaz az intézményvezetőket, a tanárokat és a diákokat – az iskola gyakorlati életének számos területére kiterjedő, átfogó értékelési folyamatba vonja be.

Személyre szabható

Mivel minden iskola más és más, az eszköz testre szabható. Iskolája egyéni igényeinek megfelelő kérdéseket és állításokat választhat ki, és adhat hozzá a kérdőívhez.

A tapasztalat megfeleltetése

A SELFIE-ben a különböző felhasználói csoportok – diákok, tanárok és iskolavezetők – saját tapasztalataiknak megfelelően más-más kérdésekre válaszolhatnak.

Ingyenes és névtelen

A SELFIE használata ingyenes. A válaszok anonimizáltak, az adatok kezelése pedig biztonságos.

Személyre szabott

A SELFIE kitöltése után minden iskola kézhez kap egy személyre szabott, interaktív jelentést, amely egyszerre nyújt részletes adatokat és gyorsan áttekinthető információkat a feltárt erősségekről és gyenge pontokról.