Skip to main content

SELFIE

A tool to support learning in the digital age

O SELFIE

SELFIE (sebehodnocení efektivního učení prostřednictvím podpory inovativních vzdělávacích technologií) je bezplatný nástroj, který byl vytvořen, aby pomáhal školám začlenit digitální technologie do výuky, učení a hodnocení.

SELFIE byl vyvinut na základě výsledků výzkumu a vznikl v rámci programu Evropské komise na podporu digitálního učení ve vzdělávacích institucích.

Nástroj SELFIE umožňuje shromáždit – s garancí zachování anonymity – názory studentů, učitelů a vedoucích pracovníků škol na to, jak jsou na jejich škole využívány moderní technologie. Průzkum má podobu otázek a tvrzení (se kterými se buď respondent ztotožní nebo nikoli) a jednoduchého hodnocení jednotlivých aspektů známkami 1–5. Vyplnění dotazníku, který obsahuje tyto otázky a tvrzení, zabere přibližně 20 minut.

Na základě odpovědí respondentů generuje nástroj zprávu (SELFIE čili obrázek o vaší instituci) o silných a slabých stránkách školy v oblasti využívání moderních technologií.

SELFIE může využít kterákoli základní, střední či odborná škola v Evropě i mimo ni. Je k dispozici ve více než 30 jazycích. Hodí se pro všechny školy – nejen ty, jež se mohou pochlubit vyspělou infrastrukturou, vybavením a technologiemi.

Informace o ochraně vašich osobních údajů a vašeho soukromí v rámci nástroje SELFIE

Navržen školami a pro školy

SELFIE vznikl z iniciativy Evropské komise a je financován z programu Erasmus. Každá škola jej může využívat zdarma.

Na vývoji nástroje se podílel tým odborníků ze škol, ministerstev školství a výzkumných ústavů z celé Evropy. Partnerskými institucemi jsou mimo jiné Evropská nadace odborného vzdělávání, Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP) a Institut organizace UNESCO pro informační technologie ve vzdělávání.

Na vytvoření a testování SELFIE se podíleli vedoucí pracovníci škol, učitelé, studenti a žáci:

  • k prvotní koncepci nástroje přispělo 5 000 pracovníků a studentů
  • pilotního testu se zúčastnilo 67 000 lidí z 650 škol z celé Evropy
  • SELFIE byl testován na základních školách, aby se zajistilo, že mu budou rozumět i mladší děti

 

Připojte se

 

Staňte se součástí rostoucí komunity škol v celé Evropě, které využívají SELFIE k začlenění digitálních technologií do výuky a učení.

 

Výhody

Univerzálnost

Díky SELFIE se celá škola (vedoucí pracovníci škol, učitelé i studenti) může zapojit do 360stupňového procesu, který zahrnuje mnoho oblastí školní praxe.

Přizpůsobitelnost potřebám uživatele

Jelikož je každá škola jedinečná, může být nástroj přizpůsoben jejím potřebám. Vaše škola si může vybrat jednotlivé otázky a tvrzení, případně přidávat další podle konkrétní situace.

Důraz na praktickou zkušenost

SELFIE umožňuje všem účastníkům vyjadřovat se k otázkám, které odpovídají jejich zkušenostem jakožto studentů, učitelů nebo vedoucích pracovníků škol.

Bezplatnost a anonymita

Za používání SELFIE se nic neplatí. Odpovědi jsou anonymizovány a data jsou zabezpečena.

Konkrétní výsledky

Po vyplnění SELFIE obdrží škola specifickou interaktivní zprávu, která poskytuje podrobné údaje i rychlý přehled o jejích silných a slabých stránkách.

Názory uživatelů

 

Názory škol, které nástroj používají