Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Om SELFIE

SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational technologies) er et gratis værktøj, som er udarbejdet til at hjælpe skoler med at implementere digitale teknologier i undervisning, læring og vurdering af elever/studerende.

SELFIE er baseret på et solidt forskningsgrundlag og er udviklet på grundlag af Europa-Kommissionens ramme, der skal fremme læring i uddannelsesorganisationer i den digitale tidsalder.

SELFIE indsamler anonymt elevers/studerendes, læreres og skolelederes synspunkter om, hvordan teknologi bruges på deres skole. Dette gøres via korte udsagn og spørgsmål og en enkel skala med svar fra 1-5. Det tager ca. 20 minutter at besvare spørgsmålene og tage stilling til udsagnene.

Ud fra disse input genererer værktøjet en rapport — et øjebliksbillede ("SELFIE" :-)) af skolens styrker og svagheder i forbindelse med deres brug af teknologi.

SELFIE er tilgængeligt for alle grundskoler, ungdomsuddannelser og erhvervsuddannelser i og uden for Europa og findes på mere end 30 sprog. Det kan bruges af alle skoler — ikke kun dem med infrastruktur, udstyr og brug af teknologi på et fremskredet niveau.

Se, hvordan SELFIE håndterer dine data og privatlivets fred

Udviklet af og til skoler

SELFIE er et initiativ fra Europa-Kommissionen, og det finansieres gennem Erasmusprogrammet. Det er gratis at bruge for alle skoler.

Værktøjet er udviklet sammen med et team af eksperter fra skoler, undervisningsministerier og forskningsinstitutter i hele Europa. Partnerinstitutionerne omfatter Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut, Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (CEDEFOP) og UNESCO's institut for informationsteknologi i undervisningen.

Skoleledere, lærere og elever/studerende er blevet inddraget i udviklingen og afprøvningen af SELFIE:

  • 5 000 ansatte og elever/studerende er kommet med input til det tidlige design af værktøjet
  • 67 000 personer fra 650 skoler i hele Europa har deltaget i pilottesten
  • SELFIE er blevet testet i grundskoler for at sikre, at det kunne forstås af yngre elever.

 

Vær med

 

Bliv en del af et voksende skolefællesskab på tværs af Europa, der bruger SELFIE til at hjælpe dem med et inkorporere teknologier i deres undervisning og læring.

 

Fordele ved SELFIE

Er omfattende

SELFIE omfatter hele skolefællesskabet – skoleledere, lærere og elever/studerende – i en 360-graders proces, der dækker mange aspekter af skolens praksis.

Kan tilpasses den enkelte skole

Eftersom enhver skole er unik, kan værktøjet tilpasses. Din skole kan vælge og tilføje spørgsmål og udsagn, så de passer til jeres behov.

Matcher erfaringer

SELFIE giver alle deltagerne mulighed for at besvare spørgsmål, som passer til deres oplevelse, som elever/studerende, lærere eller skoleledere.

Er gratis og anonym

SELFIE er gratis. Svarene er anonymiserede, og dataene er sikre.

Er skræddersyet

Når SELFIE er afsluttet, modtager hver skole en skræddersyet, interaktiv rapport, som både giver dybdegående data og hurtige indblik i styrker og svagheder.

Vidnesbyrd

 

Se, hvad andre skoler siger