Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akčný plán digitálneho vzdelávania – opatrenie 12

90 % pracovných miest vo všetkých odvetviach si vyžaduje určitú úroveň digitálnych zručností, no 42 % európskych občanov nemá ani základné digitálne zručnosti (Európska komisia, 2021). Ani ľudia tvoriaci pracovnú silu – farmári, bankoví zamestnanci či robotníci – nemajú dostatočné digitálne zručnosti, a to napriek narastajúcej potrebe týchto zručností vo všetkých profesiách.

Podniky v celej Európe majú problémy nájsť kvalifikovaných pracovníkov, ktorí by boli schopní uskutočniť digitálnu transformáciu. V roku 2017 vyše polovica (53 %) podnikov, ktoré prijali do zamestnania alebo sa snažili prijať do zamestnania odborníkov na informačné komunikačné technológie (IKT), mala s obsadením týchto voľných miest problémy. 

K nedostatku digitálnych zručností požadovaných na trhu práce sa pridáva problém, že viac ako dve tretiny všetkých Európanov nemajú ani základnú úroveň digitálnych zručností (Index digitálneho hospodárstva a spoločnosti).

Ciele 

Európska komisia spustila v roku 2018 pilotný projekt na riešenie tohto problému, tzv. stáže v rámci iniciatívy Digitálna príležitosť (DOT), s cieľom poskytnúť vysokoškolským študentom vo všetkých odboroch príležitosť získať praktickú odbornú prax v digitálnych oblastiach, ktoré požaduje trh práce. 

Táto iniciatíva stážistom poskytuje príležitosť posilniť si zručnosti špecifické pre informačné a komunikačné technológie v oblastiach, ako napríklad kybernetická bezpečnosť, veľké dáta, kvantové technológie a strojové učenie, a zlepšiť digitálne zručnosti pre podniky v oblastiach, do ktorých patrí tvorba webových stránok, digitálny marketing a vývoj softvéru. 

Predĺženie iniciatívy DOT nadväzuje na úspech tohto pilotného projektu a predlžuje ho do roku 2021, pričom teraz zahŕňa vysokoškolských pracovníkov a študentov v rámci odborného vzdelávania a prípravy (OVP), ako aj čerstvých absolventov.

Kľúčové činnosti

Očakávané výsledky

  • zlepšené digitálne zručnosti pre študentov, čerstvých vysokoškolských absolventov a absolventov OVP v súvislosti s ich študijným odborom,
  • obohatené digitálne pedagogické zručnosti vysokoškolských pracovníkov. 

Harmonogram

  • akcia bola spustená v roku 2021 a bude pokračovať do roku 2027 v podobe ročných výziev. 

Financovanie

Táto akcia je financovaná z programu EÚ Erasmus+.

Kontaktujte nás

Ak chcete zistiť viac o tomto akčnom pláne, môžete sa na nás obrátiť e-mailom na adrese EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Sledujte @EUDigitalEdu na Twitteri, kde nájdete najnovšie správy a novinky o tejto akcii a celom akčnom pláne digitálneho vzdelávania.


Obrázok v záhlaví: © Európska únia, 2021