Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akcijski načrt za digitalno izobraževanje – 12. ukrep

Prakse za digitalne priložnosti

Čeprav 90 % delovnih mest v vseh sektorjih zahteva določeno stopnjo digitalnih spretnosti, 42 % evropskih državljank in državljanov še vedno nima niti osnovne digitalne usposobljenosti (Evropska komisija, 2021).

Podjetja po vsej Evropi se srečujejo s težavami pri iskanju kvalificiranih delavcev, ki so sposobni pospešiti digitalni prehod. Leta 2017 je več kot polovica (53 %) vseh podjetij, ki so zaposlila ali so si prizadevala zaposliti strokovnjake za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo, naletela na težave pri zapolnitvi teh prostih mest. 

Cilji 

Evropska komisija je za reševanje teh izzivov leta 2018 vzpostavila pilotni projekt prakse za digitalne priložnosti, da bi visokošolskim študentom in mladim diplomantom vseh študijskih smeri ponudila priložnost, da pridobijo praktične strokovne izkušnje na digitalnih področjih, ki jih zahteva trg dela. 

Praktikanti imajo v okviru tega projekta priložnost, da okrepijo svoje posebne spretnosti, povezane z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo, na področjih, kot so kibernetska varnost, masovni podatki, kvantna tehnologija in strojno učenje, ter da razvijejo digitalne spretnosti za delovanje na področjih, kot so spletno oblikovanje, digitalno oglaševanje in razvoj programske opreme. 

Od začetka leta 2018 do konca leta 2020 je približno 20 000 univerzitetnih študentov in mladih diplomantov z različnih študijskih smeri opravilo pripravništvo Erasmus+ v tujini za pridobitev v prihodnost usmerjenih digitalnih spretnosti.

Projekt prakse za digitalne priložnosti je bil leta 2021 razširjen, tako da poleg visokošolskih študentov in mladih diplomantov vključuje tudi visokošolsko osebje ter udeležence in mlade diplomante poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Leta 2022 je bil program dodatno razširjen na poklicno izobraževanje in usposabljanje, šolsko osebje in osebje za izobraževanje odraslih.

Ključne dejavnosti

Pričakovani rezultati

  • izboljšanje digitalnih spretnosti udeležencev poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter univerzitetnih študentov in mladih diplomantov v zvezi z njihovimi študijskimi področji ter obogatitev digitalnih pedagoških spretnosti za šolsko osebje, osebje v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, visokošolskem izobraževanju in izobraževanju odraslih

Časovnica

  • Ukrep se je začel izvajati leta 2021 in se bo v okviru letnega splošnega razpisa Erasmus+ nadaljeval do leta 2027. 

Financiranje

Ta ukrep se financira iz programa EU Erasmus+.

Stik z nami

Če želite izvedeti več o tem ukrepu, lahko navežete stik z nami po elektronski pošti na naslovu EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Sledite profilu EUDigitalEducation na Twitterju, da boste na tekočem z najnovejšimi informacijami in novostmi v zvezi s tem ukrepom in celotnim akcijskim načrtom za digitalno izobraževanje.

 

Sorodne vsebine