Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akcijski načrt za digitalno izobraževanje – 12. ukrep

Čeprav 90 % delovnih mest v vseh sektorjih zahteva določeno stopnjo digitalnih znanj in spretnosti, 42 % evropskih državljanov še vedno nima niti osnovne digitalne usposobljenosti (Evropska komisija, 2021). Kljub vse večjim potrebam po digitalnih znanjih in spretnostih na vseh delovnih mestih takih veščin primanjkuje tudi osebam na trgu dela: kmetom, bančnim uslužbencem in tudi delavcem v tovarnah.

Podjetja po vsej Evropi se srečujejo s težavami pri iskanju kvalificiranih delavcev, ki so sposobni za digitalni prehod. Leta 2017 je več kot polovica (53 %) vseh podjetij, ki so zaposlila ali so si prizadevala zaposliti strokovnjake za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo, naletela na težave pri zapolnitvi teh prostih mest. 

Poleg pomanjkanja digitalnih znanj in spretnosti, potrebnih za trg dela, pa dodaten izziv predstavlja tudi dejstvo, da več kot dve tretjini vseh Evropejcev nima niti osnovne digitalne usposobljenosti (indeks digitalnega gospodarstva in družbe).

Cilji 

Evropska komisija je za reševanje teh izzivov leta 2018 vzpostavila pilotni projekt praks za digitalne priložnosti (DOT), da bi visokošolskim študentom vseh študijskih smeri ponudila priložnost, da pridobijo praktične strokovne izkušnje na digitalnih področjih, ki jih zahteva trg dela. 

Praktikanti imajo v okviru tega programa na voljo priložnost, da okrepijo svoja posebna znanja in spretnosti, povezana z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo, na področjih, kot so kibernetska varnost, masovni podatki, kvantna tehnologija in strojno učenje, ter da razvijejo digitalna znanja in spretnosti za delovanje na področjih, kot so spletno oblikovanje, digitalno oglaševanje in razvoj programske opreme. 

Podaljšanje praks za digitalne priložnosti temelji na uspehu tega pilotnega projekta, zato je bil podaljšan v leto 2021 in zdaj vključuje visokošolsko osebje, dijake v poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter nedavne diplomante.

Ključne dejavnosti

Pričakovani rezultati

  • Razvoj digitalnih znanj in spretnosti med študenti ter nedavnimi diplomanti v visokošolskem izobraževanju in poklicnem izobraževanju in usposabljanju na njihovih področjih študija;
  • obogatena digitalna pedagoška znanja in spretnosti visokošolskega osebja. 

Časovnica

  • Ukrep se je začel izvajati leta 2021 in se bo v okviru letnega razpisa nadaljeval do leta 2027. 

Financiranje

Ta ukrep se financira iz programa EU Erasmus+.

Stik z nami

Če želite izvedeti več o tem ukrepu, stopite v stik z nami prek elektronske pošte na naslovu EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Sledite profilu @EUDigitalEdu na Twitterju, da boste na tekočem z najnovejšimi informacijami in novostmi v zvezi s tem ukrepom in celotnim akcijskim načrtom za digitalno izobraževanje.


Slika v glavi: © Evropska unija, 2021.