Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Handlingsplanen för digital utbildning – åtgärd 12

Praktikprojekt för digitala möjligheter

I alla branscher kräver 90 procent av jobben digitala färdigheter i någon mån, men ändå saknar 42 procent av EU-invånarna grundläggande digitala färdigheter (Europeiska kommissionen, 2021).

Företag i hela EU kämpar för att hitta kvalificerad arbetskraft som kan bidra till den digitala omställningen. Under 2017 hade över hälften (53 procent) av alla företag som försökte rekrytera it-specialister svårt att få personal till de lediga jobben. 

Mål 

För att ta itu med de här utmaningarna inledde kommissionen 2018 ett pilotprojekt, det så kallade Digital Opportunity Traineeships (DOT), för att ge studerande och nyutexaminerade inom alla ämnesområden möjlighet att skaffa sig praktisk erfarenhet av de digitala områden som behövs på arbetsmarknaden. 

Praktikanterna får chansen att stärka sin it-specifika kompetens inom områden som it-säkerhet, stordata, kvantteknik och maskininlärning. Företagen kan också bättra på sina egna digitala färdigheter inom t.ex. webbdesign, digital marknadsföring och programvaruutveckling. 

Mellan 2018 och 2020 gjorde omkring 20 000 studerande och nyutexaminerade från olika studieområden praktik utomlands inom Erasmus+ för att skaffa sig nya digitala färdigheter.

Pilotprojektet utvidgades 2021 för att även inkludera personal inom högre utbildning och studerande och nyutexaminerade inom yrkesutbildning. Under 2022 breddades projektet ytterligare och omfattar nu också personal inom yrkesutbildning, skola och vuxenutbildning.

Insatser

Förväntade resultat

  • Bättre digitala färdigheter hos studerande och nyutexaminerade inom deras studieområden och bättre pedagogisk kompetens på det digitala området för personal inom högre utbildning, yrkesutbildning, skola och vuxenutbildning.

Tidslinje

  • Åtgärden startade 2021 och kommer att fortsätta till 2027 med den årliga ansökningsomgången inom Erasmus +. 

Finansiering

Den här åtgärden finansieras av EU:s program Erasmus+.

Kontakta oss

Vill du veta mer? Skriv till oss på EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Följ EUDigitalEducation på Twitter för de senaste nyheterna om den här åtgärden och hela handlingsplanen för digital utbildning.

 

Läs mer