Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digitālās izglītības rīcības plāns — 12. darbība

Stažēšanās digitālo iespēju jomā

90 % darbvietu visās nozarēs prasa zināma līmeņa digitālās prasmes, tomēr 42 % Eiropas iedzīvotāju nav digitālo pamatprasmju (Eiropas Komisija, 2021).

Uzņēmumiem visā Eiropā ir grūti atrast kvalificētus darbiniekus, kas spēj īstenot digitālo pārkārtošanos. 2017. gadā vairāk nekā puse (53 %) no visiem uzņēmumiem, kas pieņēma darbā vai mēģināja pieņemt darbā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) speciālistus, saskārās ar grūtībām aizpildīt šīs vakances. 

Mērķi 

Lai risinātu šīs problēmas, Eiropas Komisija 2018. gadā sāka izmēģinājuma projektu, stažēšanās programmu “Digitālā iespēja” (Digital Opportunity Traineeships, DOT), lai visu disciplīnu augstākās izglītības studentiem un jaunajiem absolventiem dotu iespēju iegūt praktisku profesionālo pieredzi digitālo tehnoloģiju jomās, kuras ir pieprasītas darba tirgū. 

Šī programma sniedz stažieriem iespēju nostiprināt savas prasmes tādās informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomās kā kiberdrošība, lielie dati, kvantu tehnoloģija un mašīnmācīšanās, kā arī uzlabot uzņēmumu digitālās prasmes dažādās jomās, ieskaitot tīmekļa dizainu, digitālo tirgvedību un programmatūras izstrādi. 

No 2018. gada līdz 2020. gadam aptuveni 20 000 augstskolu studentu un jauno augstskolu absolventu no dažādām studiju jomām aizvadīja “Erasmus+” stažēšanos ārvalstīs, lai iegūtu uz nākotni vērstas digitālās kompetences.

No 2021. gada līdz ar augstākās izglītības studentiem un jaunajiem absolventiem DOT programmā var piedalīties arī augstākās izglītības darbinieki un profesionālās izglītības un apmācības (PIA) studenti un jaunie absolventus. 2022. gadā programma vēl vairāk tika paplašināta, iekļaujot PIA, skolu un pieaugušo izglītības darbiniekus.

Galvenās darbības

Sagaidāmie rezultāti

  • Uzlabotas digitālās kompetences augstskolu studentiem un absolventiem, PIA studentiem un absolventiem viņu studiju jomās, kā arī uzlabotas digitālās pedagoģiskās kompetences personālam skolās, kā arī PIA, augstākās izglītības un pieaugušo izglītības sfērās.

Hronoloģija

  • Pasākumi sākās 2021. gadā un turpināsies līdz 2027. gadam saskaņā ar ikgadēju uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus programmas “Erasmus+” ietvaros. 

Finansējums

Šie pasākumi tiek finansēti no ES programmas “Erasmus+”.

Saziņai

Lai uzzinātu vairāk par šo darbību, rakstiet mums uz e-pasta adresi EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Sekojiet EUDigitalEdu vietnē Twitter, lai uzzinātu jaunākās ziņas un norises saistībā ar šo darbību un visu Digitālās izglītības rīcības plānu kopumā.

 

Līdzīgs saturs