Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akční plán digitálního vzdělávání – opatření 12

Stáže v oblasti digitálních příležitostí

90 % pracovních míst ve všech odvětvích vyžaduje určitou úroveň digitálních dovedností, avšak 42 % evropských občanů nedisponuje ani základními digitálními dovednostmi (Evropská komise, 2021).

Společnosti v celé Evropě se snaží najít kvalifikované pracovníky, kteří by byli schopni se zapojit do digitální transformace. V roce 2017 měla více než polovina (53 %) všech podniků, které nabíraly nebo se snažily nabrat odborníky na informační a komunikační technologie (IKT), potíže s obsazením těchto volných pracovních míst. 

Cíle 

K řešení těchto problémů vytvořila Evropská komise v roce 2018 pilotní projekt stáží v oblasti digitálních příležitostí, který má studentům a čerstvým absolventům vysokých škol všech oborů umožnit získat praktické odborné zkušenosti v digitálních oborech požadovaných trhem práce. 

Tento program poskytuje stážistům příležitost zlepšit své dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologií v oborech, jako je kybernetická bezpečnost, data velkého objemu, kvantové technologie a strojové učení, a vylepšit digitální dovednosti podniků v oblastech, jako je tvorba internetových stránek, digitální marketing a vývoj softwaru. 

Od zahájení programu v roce 2018 do konce roku 2020 absolvovalo stáž v zahraničí v rámci programu Erasmus+ přibližně 20 000 vysokoškolských studentů a čerstvých absolventů různých studijních oborů s cílem získat nové digitální dovednosti.

Program stáží v oblasti digitálních příležitostí byl v roce 2021 rozšířen tak, aby nezahrnoval pouze vysokoškolské studentyčerstvé absolventy univerzit, ale také vysokoškolské pracovníky a studenty a čerstvé absolventy odborného vzdělávání a přípravy. V roce 2022 byl projekt dále rozšířen na pracovníky škol, odborného vzdělávání a přípravy a také v oblasti vzdělávání dospělých.

Hlavní činnosti

Očekávané výsledky

  • zlepšení digitálních dovedností studentů odborného vzdělávání a přípravy, vysokoškolských studentů a čerstvých absolventů univerzit, pokud jde o jejich studijní obory, jakož i nové digitální pedagogické dovednosti pracovníků škol, odborného vzdělávání a přípravy, vysokých škol a vzdělávání dospělých

Harmonogram

  • Opatření bylo zahájeno v roce 2021 a v rámci každoroční obecné výzvy programu Erasmus+ bude pokračovat až do roku 2027. 

Financování

Toto opatření je financováno z programu Erasmus+.

Kontaktujte nás

Chcete-li se o tomto opatření dozvědět více, můžete nás kontaktovat e-mailem na EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Aktuality a vývoj týkající se tohoto opatření a celého akčního plánu digitálního vzdělávání sledujte na twitterovém účtu EUDigitalEducation.

 

Související obsah