Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Handlingsplan for digital uddannelse – foranstaltning 12

Praktikophold med digitalt fokus

90 % af alle job i alle sektorer kræver et vist niveau af digitale færdigheder, men 42 % af EU-borgerne har ikke grundlæggende digitale færdigheder (Europa-Kommissionen, 2021).

Virksomheder i hele Europa søger kvalificerede medarbejdere, der kan hjælpe med den digitale omstilling. I 2017 havde over halvdelen (53 %) af alle virksomheder, der ansatte eller forsøgte at rekruttere specialister inden for informations- og kommunikationsteknologi, problemer med at besætte de ledige stillinger. 

Formål 

For at løse udfordringerne iværksatte Europa-Kommissionen i 2018 et pilotprojekt, de såkaldte praktikophold med digitalt fokus (Digital Opportunity Traineeships eller DOT), for at give studerende på videregående uddannelser inden for alle fag mulighed for at få praktisk erhvervserfaring inden for de digitale områder, som arbejdsmarkedet efterspørger. 

Med ordningen får deltagerne mulighed for at styrke både deres fagspecifikke digitale færdigheder, f.eks. inden for cybersikkerhed, big data, kvanteteknologi og maskinlæring, og deres erhvervsrettede digitale færdigheder inden for bl.a. webdesign, digital markedsføring og softwareudvikling. 

Fra ordningen startede i 2018 og til slutningen af 2020, havde mere end 20.000 universitetsstuderende og nyuddannede fra en række fagområder taget et Erasmus+-praktikophold i udlandet for at opnå nye digitale færdigheder.

DOT-ordningen blev i 2021 udvidet til også at omfatte personale på videregående uddannelser og studerende og nyuddannede fra erhvervsuddannelser. I 2022 blev ordningen igen udvidet til også at omfatte personale på skoler og på erhvervs- og voksenuddannelser.

De vigtigste aktiviteter

Forventede resultater

  • Styrkede digitale færdigheder for studerende på erhvervsuddannelser og universiteter og nyuddannede inden for deres fagområde. Bedre digitale pædagogiske færdigheder for personale på skoler, erhvervsuddannelser, universiteter og voksenuddannelser.

Tidslinje

  • Foranstaltningen startede i 2021 og fortsætter frem til 2027 under den årlige generelle Erasmus +-indkaldelse. 

Finansiering

Foranstaltning 12 finansieres via EU's Erasmus+-program.

Kontakt os

Hvis du vil vide mere om foranstaltning 12, kan du kontakte os på EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Følg EUDigitalEducation på Twitter, og få de seneste nyheder om foranstaltning 12 og den samlede handlingsplan for digital uddannelse.

 

Se også