Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Actieplan voor digitaal onderwijs — actie 12

“Digital Opportunity”-stages

Hoewel voor 90% van de banen in alle sectoren een zeker niveau van digitale vaardigheden nodig is, beschikt 42% van de Europese burgers niet over digitale basisvaardigheden (Europese Commissie, 2021).

In heel Europa hebben bedrijven moeite om gekwalificeerd personeel te vinden dat de digitale transitie kan helpen verwezenlijken. In 2017 ondervond meer dan de helft (53%) van alle bedrijven die specialisten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in dienst namen of probeerden in dienst te nemen, problemen bij het invullen van hun vacatures. 

Doelstellingen 

Om deze uitdaging aan te pakken, heeft de Europese Commissie in 2018 een proefproject opgezet, de zogenaamde “Digital Opportunity”-stages (DOT’s), die studenten uit het hoger onderwijs en pas afgestudeerden in alle disciplines de kans moeten geven om praktijkgerichte beroepservaring op te doen met de digitale aspecten waar de arbeidsmarkt om vraagt. 

Dit initiatief biedt stagiairs de kans om hun specifieke vaardigheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie te versterken, bijvoorbeeld als het gaat om cyberbeveiliging, big data, kwantumtechnologie en machinaal leren, en om digitale vaardigheden voor bedrijven te stimuleren, zoals webdesign, digitale marketing en softwareontwikkeling. 

Sinds de lancering in 2018 tot het einde van 2020 hebben ongeveer 20 000 universiteitsstudenten en pas afgestudeerden uit verschillende studiegebieden in het buitenland stage gelopen in het kader van Erasmus+ om toekomstgerichte digitale vaardigheden te verwerven.

Het programma voor de “Digital Opportunity”-stages werd in 2021 uitgebreid. Niet alleen studenten uit het hoger onderwijs en pas afgestudeerden maar ook personeel uit het hoger onderwijs en studenten/pas afgestudeerden uit het beroepsonderwijs en -opleidingen kunnen nu zo’n stage volgen. In 2022 werd het programma nog uitgebreid tot personeel in beroepsonderwijs en -opleidingen, schoolonderwijs en volwasseneneducatie.

Belangrijkste activiteiten

Verwachte resultaten

  • versterking van de digitale vaardigheden van studenten van beroepsonderwijs en -opleidingen en universiteit en pas afgestudeerden, die betrekking hebben op hun studiegebieden en verrijking van digitale pedagogische vaardigheden van het personeel in het schoolonderwijs, beroepsonderwijs en -opleidingen, hogeronderwijsinstellingen en volwasseneneducatie

Tijdlijn

  • de actie is in 2021 van start gegaan en zal tot 2027 worden voortgezet via de jaarlijkse algemene oproep in het kader van Erasmus+ 

Financiering

Deze actie wordt gefinancierd door het Erasmus+-programma van de EU.

Contact opnemen

Voor meer informatie over deze actie kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu

Volg EUDigitalEducation op Twitter voor de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen over deze actie en het volledige Digital Education Action Plan.

 

Lees meer