Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Il-Pjan ta’ Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali – Azzjoni 12

Opportunitajiet ta’ Traineeships fil-Qasam Diġitali

90% tal-impjiegi fis-setturi kollha jeħtieġu xi livell ta’ ħiliet diġitali, iżda 42% taċ-ċittadini Ewropej ma għandhomx ħiliet diġitali bażiċi (Kummissjoni Ewropean, 2021).

Il-kumpaniji fl-Ewropa kollha jsibuha diffiċli biex isibu ħaddiema kwalifikati li huma kapaċi jgħinu jwettqu t-tranżizzjoni diġitali. Fl-2017, aktar minn nofs (53%) in-negozji kollha li rreklutaw jew ippruvaw jirreklutaw speċjalisti tat-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni (ICT) esperjenzaw diffikultajiet biex jimlew dawn il-postijiet vakanti. 

Għanijiet 

Biex tindirizza dawn l-isfidi, fl-2018 il-Kummissjoni Ewropea waqqfet proġett pilota, l-hekk imsejħa “Traineeships ta’ Opportunità Diġitali” (DOTs), biex tagħti lill-istudenti tal-edukazzjoni għolja fid-dixxiplini kollha l-opportunità li jiksbu esperjenza professjonali prattika fl-oqsma diġitali mitluba mis-suq tax-xogħol. 

Din l-iskema tipprovdi l-opportunità lit-trainees biex isaħħu l-ħiliet tagħhom speċifiċi għat-teknoloġija tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni f’oqsma bħaċ-ċibersigurtà, il-big data, it-teknoloġija quantum u t-tagħlim awtomatiku, u biex jagħtu spinta lill-ħiliet diġitali għan-negozji f’oqsma li jinkludu d-disinn tal-web, il-kummerċjalizzazzjoni diġitali u l-iżvilupp ta’ software. 

Mit-tnedija fl-2018 sa tmiem l-2020, madwar 20,000 student universitarju u gradwat reċenti minn varjetà ta’ oqsma ta’ studju wettqu traineeship tal-Erasmus+ barra minn pajjiżhom biex jiksbu ħiliet diġitali li jħarsu ’l quddiem;

L-iskema tad-DOT ġiet estiża fl-2021 biex barra li tinkludi studenti gradwati reċenti biss tal-Edukazzjoni Għolja , issa tinkludi wkoll staff tal-Edukazzjoni Għolja u studenti/gradwati reċenti tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali (VET). Fl-2022, l-iskema ġiet estiża aktar għall-VET, staff fl-iskejjel u tal-apprendiment għall-adulti;

Attivitajiet ewlenin

Riżultati mistennija

  • xprunaw il-ħiliet diġitali għall-istudenti tal-VET u dawk universitarji u l-gradwati reċenti fir-rigward tal-oqsma ta’ studju tagħhom kif ukoll ħiliet pedagoġiċi diġitali arrikkiti għall-staff tal-iskola, tal-VET, tal-HE u tal-apprendiment għall-adulti.

Skeda taż-żmien

  • l-azzjoni bdiet fl-2021 u se tkompli sal-2027 taħt is-sejħa annwali Ġenerali tal-Erasmus+ 

Finanzjament

Din l-azzjoni hija ffinanzjata mill- programm Erasmus+tal-UE.

Ikkuntattjana

Biex issir taf aktar dwar din l-azzjoni, ikkuntattjana b’email fuqEAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Segwi lill-EUDigitalEducation fuq Twitter għall-aħħar aħbarijiet u żviluppi dwar din l-azzjoni u l-Pjan ta’ Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitalikollu.

 

Kontenut relatat