Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej – działanie 12

Staże „Cyfrowe możliwości”

W przypadku 90 proc. stanowisk we wszystkich sektorach wymagany jest pewien poziom umiejętności cyfrowych, a mimo to 42 proc. Europejczyków nie ma podstawowych kompetencji w tej dziedzinie (Komisja Europejska, 2021).

Przedsiębiorstwa w całej Europie zmagają się z wyzwaniem, jakim jest znalezienie wykwalifikowanych pracowników, którzy będą w stanie wesprzeć przeprowadzenie transformacji cyfrowej. W 2017 r. ponad połowa (53 proc.) wszystkich przedsiębiorstw, które w drodze rekrutacji zatrudniły lub próbowały zatrudnić specjalistów ds. technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), napotkała problemy przy obsadzaniu tego rodzaju stanowisk. 

Cele 

Aby sprostać tym wyzwaniom, w 2018 r. Komisja Europejska uruchomiła projekt pilotażowy, w ramach którego oferowano staże „Cyfrowe możliwości”. W ramach tej inicjatywy studenci i świeżo upieczeni absolwenci wszystkich kierunków uczelni wyższych mieli możliwość zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe w obszarze umiejętności cyfrowych pożądanych na rynku pracy. 

Dzięki udziałowi w projekcie praktykanci mogą doskonalić swoje umiejętności związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnym w takich obszarach jak cyberbezpieczeństwo, duże zbiory danych, technologia kwantowa i uczenie maszynowe, a także podnieść umiejętności cyfrowe na potrzeby przedsiębiorstw w obszarach takich jak projektowanie stron internetowych, marketing cyfrowy i opracowanie oprogramowania. 

Od momentu rozpoczęcia realizacji projektu w 2018 r. do końca 2020 r. około 20 tys. studentów i niedawnych absolwentów różnych kierunków studiów odbyło staż za granicą w ramach programu Erasmus+ w celu zdobycia przyszłościowych umiejętności cyfrowych.

Grupa docelowa programu staży „Cyfrowe możliwości” została w 2021 r. rozszerzona z samych studentów i niedawnych absolwentów na pracowników szkolnictwa wyższego oraz osoby, które uczą się lub niedawno zakończyły naukę w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego (VET). W 2022 r. program został z kolei rozszerzony na pracowników sektora szkolnictwa, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia dorosłych.

Główne działania

Oczekiwane wyniki

  • Studenci i niedawni absolwenci uczelni oraz uczniowie i niedawni absolwenci szkół oferujących kształcenie i szkolenie zawodowe podniosą swoje umiejętności cyfrowe w swojej dziedzinie, a pracownicy sektora szkolnictwa, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia dorosłych poprawią swoje cyfrowe umiejętności pedagogiczne.

Ramy czasowe

  • Działanie rozpoczęto w 2021 r. i będzie ono realizowane do 2027 r. na podstawie corocznych ogólnych zaproszeń do składania wniosków w ramach programu Erasmus+. 

Finansowanie

To działanie jest finansowane w ramach unijnego programu Erasmus+.

Kontakt

Aby dowiedzieć się więcej na temat tego działania, skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail: EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Obserwuj profil EUDigitalEducation na Twitterze, aby poznać najnowsze informacje na temat tego działania i całego Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej.

 

Strony na podobny temat