Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Monitorul educației și formării

Monitorul educației și formării prezintă analiza anuală a Comisiei Europene cu privire la modul în care evoluează sistemele de educație și formare în întreaga UE.

Monitorul urmărește progresele înregistrate în direcția atingerii obiectivelor convenite de țările UE ca parte a cadrului strategic al Spațiului european al educației. Reunește cele mai recente date disponibile și actualizări privind măsurile naționale de politică.

Monitorul include:

  • un raport comparativ – informații privind contextul și posibilele pârghii de politică
  • rapoarte de țară – informații privind evoluția recentă și în curs a politicilor la toate nivelurile de educație din țările UE
  • un set de instrumente – o prezentare generală a indicatorilor-cheie utilizați în monitorizare, cu linkuri către cele mai importante studii și rapoarte

Cea mai recentă ediție: profesia de cadru didactic

Ediția din 2023 pune un accent deosebit pe profesia de cadru didactic, în special pe deficitul de cadre didactice din țările UE și pe diversele eforturi având ca scop creșterea atractivității acestei profesii.

Monitorul educației și formării 2023

Această ediție prezintă cea mai recentă analiză a Comisiei Europene cu privire la modul în care evoluează sistemele de educație și formare în întreaga UE.

Citiți Monitorul educației și formării  

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă aveți întrebări, scrieți la adresa eac-monitor@ec.europa.eu