Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Monitorul educației și formării

Monitorul educației și formării prezintă analiza anuală a Comisiei Europene cu privire la modul în care evoluează sistemele de educație și formare în întreaga UE.

Monitorul reunește cele mai recente date și dovezi disponibile, alături de actualizări privind măsurile naționale de politică. Acestea contribuie la monitorizarea cadrului strategic al Spațiului european al educației (SEE), ediția din 2022 a Monitorului făcând parte din Raportul intermediar al SEE.

Monitorul educației și formării cuprinde următoarele părți:

Raport comparativ: progresele înregistrate în direcția atingerii obiectivelor la nivelul UE

Raportul comparativ al Monitorului educației și formării urmărește progresele înregistrate în direcția atingerii obiectivelor la nivelul UE convenite ca parte a cadrului strategic al SEE. Au fost fixate 7 obiective la nivelul UE, iar raportul le completează cu numeroși indicatori secundari pentru a aduce clarificări în legătură cu contextul și cu posibilele pârghii de politică.

În plus, ediția din 2022 începe cu un indicator complet nou la nivelul UE, care poate fi utilizat pentru a măsura echitatea sistemelor de educație și formare din UE.

Rapoartele de țară: țara dumneavoastră

Rapoartele de țară ale Monitorului educației și formării reflectă evoluția recentă și în curs a politicilor la toate nivelurile de educație în cele 27 de state membre ale UE. Ele oferă informații mai aprofundate cu privire la performanța țărilor în ceea ce privește obiectivele la nivelul UE convenite ca parte a cadrului strategic al SEE.

Rapoartele de țară se bazează pe cele mai recente dovezi cantitative și calitative disponibile.

Setul de instrumente de monitorizare: indicatori-cheie

Setul de instrumente de monitorizare oferă o imagine de ansamblu asupra indicatorilor-cheie utilizați în Monitorul educației și formării. De asemenea, scoate în evidență contextul în care se înscriu obiectivele și indicatorii stabiliți la nivelul UE. Setul de instrumente de monitorizare consolidează cunoștințele privind sistemele de educație și formare din UE și modul în care variază acestea de la o țară la alta. În plus, oferă informații cu privire la analiza comparativă a Comisiei Europene.

Aflați mai multe despre ediția din 2022 a Monitorului educației și formării

Aflați mai multe despre ediția din 2022, care include un raport comparativ la nivelul UE privind sistemele de educație și formare, 27 de rapoarte de țară aprofundate și un set de instrumente de monitorizare cu toate datele subiacente.

Accesați ediția din 2022 a Monitorului educației și formării  

Informații suplimentare

Pentru a avea acces la seturi de date, hărți și grafice actualizate și personalizate cu privire la obiectivele UE în domeniul educației și formării, accesați site-ul Eurostat.

Rețeaua Eurydice publică informații despre politicile și sistemele naționale de educație din statele membre ale UE, precum și rapoarte comparative pe tematici, indicatori și statistici (inclusiv indicatori structurali pentru monitorizarea sistemelor de educație și formare din Europa).

Urmăriți programul Erasmus+ pe Twitter și consultați #ETMonitor pentru mai multe actualizări.

Pentru întrebări, vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa eac-monitor@ec.europa.eu.