Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Rezoluția Consiliului privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării în perspectiva realizării și dezvoltării în continuare a Spațiului european al educației (2021-2030)

română