Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Aanbeveling van de Raad inzake sleutelcompetenties voor een leven lang leren

Sleutelcompetenties

De Europese Commissie werkt samen met de EU-lidstaten om de ontwikkeling van ieders sleutelcompetenties en basisvaardigheden te steunen en te versterken, van jongs af aan en gedurende het hele leven. Sleutelcompetenties, zoals kennis, vaardigheden en attitudes, zijn nodig voor zelfontplooiing, persoonlijke ontwikkeling, inzetbaarheid, sociale inclusie en actief burgerschap. 

De sleutelcompetenties kunnen worden bevorderd door: 

  • degelijk onderwijs, een goede opleiding en een leven lang leren voor iedereen
  • leerkrachten met een op competenties gerichte aanpak  
  • een ruim aanbod aan mogelijkheden en situaties om een leven lang te leren
  • nieuwe manieren om sleutelcompetenties te evalueren en te valideren

Wat wordt er al gedaan? 

De Raad heeft een Aanbeveling inzake sleutelcompetenties voor een leven lang leren aangenomen op voorstel van de Commissie. In deze aanbeveling worden acht sleutelcompetenties genoemd die noodzakelijk zijn voor persoonlijke ontplooiing, een gezonde en duurzame levensstijl, inzetbaarheid, actief burgerschap en sociale inclusie: 

• Geletterdheid 
• Meertaligheid
• Numerieke, wetenschappelijke en technische vaardigheden 
• Digitale en technologische competentie
• Interpersoonlijke vaardigheden en het vermogen om nieuwe competenties te verwerven 
• Actief burgerschap 
• Ondernemerschap 
• Cultureel bewustzijn en culturele expressie 

De aanbeveling van de Raad moet dienen als gemeenschappelijk Europees referentiekader inzake kerncompetenties voor beleidsmakers, onderwijs- en opleidingsaanbieders, sociale partners en lerenden zelf. Zij bevat ook voorbeelden van innovatieve onderwijsmethoden, beoordelingsmethoden en ondersteuning van leerkrachten.