Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Rådets henstilling om nøglekompetencer for livslang læring

Nøglekompetencer

Europa-Kommissionen arbejder sammen med EU-landene om at styrke udviklingen af nøglekompetencer og grundlæggende færdigheder for alle, fra en tidlig alder og gennem hele livet. Alle mennesker har brug for nøglekompetencer og grundlæggende færdigheder for at opnå personlig tilfredsstillelse og udvikling, blive egnet til at arbejde, opleve social inklusion og blive aktive medborgere. 

Det skal vi opnå ved at 

  • sørge for adgang til uddannelse og livslang læring af høj kvalitet for alle
  • hjælpe underviserne med at indføre kompetencebaserede undervisnings- og læringsmetoder 
  • fremme brugen af mange forskellige tilgange til læring og efteruddannelse
  • undersøge metoder til bedømmelse og anerkendelse af nøglekompetencer

Hvad gør EU på området? 

Rådet har vedtaget en henstilling om nøglekompetencer for livslang læring baseret på et forslag fra Kommissionen. I henstillingen udpeges otte nøglekompetencer, der er nødvendige for personlig tilfredsstillelse, en sund og bæredygtig livsstil, beskæftigelsesegnethed, aktivt medborgerskab og social inklusion: 

• Læse- og skrivefærdigheder 
• Flersprogethed
• Talfærdigheder, videnskabelige kompetencer og teknisk kunnen 
• Digitale og teknologiske kompetencer
• Samarbejdsevner og evnen til at lære nyt 
• Aktivt medborgerskab 
• Iværksætterånd 
• Kulturel bevidsthed og udtryksevne 

Henstillingen udgør nu en fælles europæisk referenceramme for nøglekompetencer til brug for politiske beslutningstagere, uddannelsesudbydere, arbejdsmarkedsparterne og de lærende selv. Den giver også gode ideer til at fremme udviklingen af kompetencer gennem nye lærings- og bedømmelsesmetoder og støtte til underviserne.