Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)

Wat is het Europees Instituut voor innovatie en technologie? 

Het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) in Budapest is het initiatief van de Europese Unie (EU) om innovatie systematisch te ondersteunen, van het onderwijs tot de markt. 

Het EIT brengt organisaties uit onderwijs, onderzoek en innovatie (de zogenaamde kennisdriehoek) bij elkaar om samen dynamische internationale partnerschappen te vormen en te zorgen voor een klimaat waar innovatie kan gedijen.

Het instituut bevordert en ondersteunt een nieuwe generatie ondernemers en stimuleert de oprichting van innovatieve bedrijven, vooral in het midden- en kleinbedrijf.

Het EIT heeft tot taak:

 • het stimuleren en integreren van hoger onderwijs, onderzoek, innovatie en bedrijven om innovatie-ecosystemen te ontwikkelen
 • het bevorderen van de synergie en samenwerking tussen hoger onderwijs, onderzoek en innovatie
 • het bevorderen van duurzame economische groei, concurrentievermogen en ondernemerschap door het innovatievermogen van de EU-landen te vergroten 
 • het aanpakken van grote maatschappelijke problemen waarmee de EU te maken krijgt

Het EIT maakt deel uit van Horizon Europa, het EU-programma voor investeringen in onderzoek en innovatie. 

Het instituut valt onder de derde pijler van het programma, Innovatief Europa, dat baanbrekende technologie en innovatieve ecosystemen wil stimuleren.

Het EIT vormt ook partnerschappen met andere EU-initiatieven en financieringsregelingen.

Wat doet het EIT? 

Het EIT beheert acht kennis- en innovatiegemeenschappen (“Knowledge and Innovation Communities”, KIC’s), elk gericht op een specifiek wereldwijd en/of maatschappelijk probleem.  

Die gemeenschappen zetten zich in voor innovatie en ondernemerschap en leiden tot baanbrekende vernieuwingen door hoger onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven met elkaar te laten samenwerken. 

De acht huidige KIC’s zijn actief op de volgende gebieden:

 • EIT Climate KIC : zet zich in voor een snellere transitie naar een koolstofvrije economie
 • EIT InnoEnergy: werkt aan een toekomst met duurzame energie voor Europa
 • EIT Digital: stimuleert de digitale transformatie van Europa
 • EIT Health: geeft de EU-burgers meer kansen om gezond te leven
 • EIT Raw Materials: ontwikkelt grondstoffen als troef voor Europa
 • EIT Food: leidt de wereldwijde revolutie op het gebied van voedsel
 • EIT Urban Mobility: ontwikkelt slim, groen en geïntegreerd stedelijk vervoer
 • EIT Manufacturing: versterkt en vergroot het concurrentievermogen van de Europese maakindustrie

De EIT-verordening en de strategische innovatieagenda (SIA) 2021-2027 zijn op 28 mei 2021 in werking getreden. De SIA legt de nadruk op:

 • het vergroten van het effect, de openheid en de transparantie van de KIC’s door er een breder scala van belanghebbenden bij te betrekken; zo verspreiden kennis en innovatie nog sneller over de hele EU
 • stimulering van de ondernemers- en innovatiecapaciteit van het hoger onderwijs in heel Europa door institutionele veranderingen in instellingen voor hoger onderwijs en hun integratie in innovatie-ecosystemen te bevorderen en ondersteunen; met dit doel organiseert het EIT een driejarig proefinitiatief, “HEI initiative: Innovation Capacity Building for Higher Education”
 • de versterkte regionale innovatieregeling van het EIT (RIS) die innovatie stimuleert in landen met bescheiden prestaties op het innovatie; het doel is goede praktijken, ervaringen en know-how die voortkomen uit activiteiten van KIC-activiteiten met lokale innovatie-ecosystemen uit te wisselen, en diensten op maat te leveren om innovatietekorten aan te pakken
 • de opstart van twee nieuwe KIC’s in de culturele en creatieve sectoren (in 2022) en in de water-, zee- en maritieme sectoren en ecosystemen (in 2026)

Feiten en cijfers

Het EIT is actief in alle EU-lidstaten en heeft meer dan 2000 sterk geïntegreerde partners uit onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven. 

Zij werken op meer dan 60 locaties binnen en buiten de EU. De innovatie-ecosystemen die het EIT ondersteunt, omvatten 310 onderzoekscentra, 269 instellingen voor hoger onderwijs en 1284 bedrijven, ook uit het mkb, naast 193 andere entiteiten zoals steden, regio’s en ngo’s.

Meer dan 3.000 studenten zijn afgestudeerd in door het EIT erkende studierichtingen op master- en postdoctoraal niveau.  

Het EIT en zijn KIC’s hebben een groot netwerk van EIT-alumni die samen een multidisciplinaire en multiculturele gemeenschap vormen van veranderingsactoren die de innovaties creëren die nodig zijn voor een groen en duurzaam Europa. 

In 2020 waren op die manier al meer dan 14.000 alumni binnen en buiten Europa met elkaar verbonden.

Met een geoormerkt budget van 2965 miljard euro geeft de strategische innovatieagenda 2021-2027 het EIT en zijn KIC’s nog meer slagkracht aan alle zijden van de kennisdriehoek. 

De strategische innovatieagenda verwacht tegen 2027 zo’n 4000 innovatieve producten en diensten op de markt te kunnen brengen en 700 start-ups te kunnen ondersteunen. 

Het EIT wil tege 2027 ook 680 instellingen voor hoger onderwijs en meer dan 25.000 studenten bij zijn onderwijsprogramma’s betrekken.