Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Dodatek k diplomu

Co znamená dodatek k diplomu?

Dodatek k diplomu vydává vysokoškolská instituce podle norem schválených Komisí, Radou Evropy a Organizací OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO). Je jedním z nástrojů rámce Europass na podporu transparentnosti kvalifikací

Dodatek k diplomu slouží jako pomůcka na podporu uznávání akademických kvalifikací a pro absolventy je důležitým nástrojem Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání, jelikož je pro ně zárukou, že tituly, které získali, budou uznány vysokoškolskými institucemi, veřejnými orgány a zaměstnavateli v jejich domovské zemi i v zahraničí. Nepředstavuje však ani životopis, ani nenahrazuje původní kvalifikaci.

Dodatek k diplomu obsahuje osm oddílů s následujícími informacemi: 

  • totožnost držitele kvalifikace
  • druh kvalifikace a instituce, která ji zajišťuje
  • úroveň kvalifikace
  • obsah kurzu a přehled studijních výsledků
  • funkce kvalifikace
  • potvrzení dodatku
  • informace o vysokoškolském vzdělávacím systému v příslušné zemi (údaje poskytují Národní informační střediska pro akademické uznávání (tzv. NARIC))
  • další důležité údaje

Absolventi studia na vysoké škole ve všech zemích, které se účastní boloňského procesu, mají právo obdržet dodatek k diplomu automaticky, a to bezplatně. Dodatek se vždy vydává také v jednom z velkých evropských jazyků. 

V čem spočívají výhody dodatku k diplomu? 

Díky dodatku k diplomu lze snáze porovnat kvalifikace studentů a studijní programy, které absolvovali, mezi zeměmi v celé Evropě. Obsahuje podrobný popis dokončených studií a informace o kompetencích, které během studia získali. 

Absolventi mohou mít díky dodatku snazší přístup k pracovnímu uplatnění nebo dalším studijním příležitostem v zahraničí, jelikož dodatek zvyšuje uznávání akademických kvalifikací ze strany vysokoškolských institucí a zaměstnavatelů v mezinárodním měřítku.

Vysokoškolským institucím zaručuje, že jsou akademické kvalifikace, které poskytují, daleko více uznávány. Tím se šíří povědomí o těchto institucích mezi ostatními vysokými školami i zaměstnavateli. Dodatek rovněž pomáhá chránit institucionální autonomii vysokých škol tím, že poskytuje společný rámec pro uznávání akademických kvalifikací a pomáhá snižovat administrativní zátěž.