Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Tutkintotodistuksen liite (Diploma Supplement)

Korkeakoulututkintotodistuksen liite

Korkeakoulututkintotodistuksen liite (Diploma Supplement) on asiakirja, jonka korkea-asteen oppilaitokset antavat Euroopan komission, Euroopan neuvoston ja UNESCOn sopimien standardien mukaisesti. Se on myös osa Europass-järjestelmää

Liite helpottaa opintosuoritusten tunnustamista. Se on eurooppalaisen korkeakoulutusalueen tärkeä väline, jolla varmistetaan, että korkeakoulut, viranomaiset ja työnantajat tunnustavat opiskelijoiden tutkinnot omassa maassa ja ulkomailla. Tutkintotodistuksen liite ei kuitenkaan korvaa ansioluetteloa eikä alkuperäistä todistusta.

Liitteessä on kahdeksan osaa, joissa on seuraavat tiedot: 

Kaikissa Bolognan prosessiin osallistuvissa maissa tutkinnon suorittaneilla on oikeus saada liite automaattisesti, maksutta ja millä tahansa Euroopan pääkielistä. 

Hyödyt 

Diploma Supplement -liite helpottaa opinto-ohjelmien ja tutkintojen vertailua Euroopan maissa. Siinä on yksityiskohtainen kuvaus opintosuorituksista ja suuntaa-antava kuvaus niiden edellyttämästä osaamisesta. 

Liitteestä voi olla hyötyä myös työnhaussa ja jatko-opinnoissa ulkomailla, koska se edistää akateemisten tutkintojen kansainvälistä tunnustamista sekä työnantajien keskuudessa että korkeakouluissa.

Oppilaitokset hyötyvät, koska liite helpottaa niiden antaman akateemisen koulutuksen tunnustamista. Se parantaa korkeakoulujen näkyvyyttä niin muiden korkeakoulujen kuin työnantajienkin keskuudessa. Liite auttaa korkea-asteen oppilaitoksia myös turvaamaan institutionaalisen autonomiansa tarjoamalla yhteiset puitteet akateemisen pätevyyden tunnustamiselle. Lisäksi se vähentää byrokratiaa.