Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Vi skal gøre EU mere attraktiv for udenlandske studerende

Sådan understøtter Kommissionen de videregående uddannelser i Europa

Studerende og forskere fra lande uden for EU kan bidrage til vækst og bedre konkurrenceevne i EU med den viden og de færdigheder, de har fået i Europa. De fælles kandidatuddannelser under Erasmus Mundus anvender EU-finansierede stipendier til at tiltrække de bedste studerende fra hele verden. De kommer til Europa for at følge et fælles studieprogram af høj kvalitet på to eller flere højere læreanstalter.

Studieophold i Europa 

Mange europæiske lande promoverer aktivt deres egne videregående uddannelser. Kommissionens program Study in Europe er en platform til formidling af information om europæiske landes videregående uddannelsessystemer og -institutioner. Platformen og dets aktiviteter på de sociale medier hjælper de studerende med at træffe et informeret valg mellem studieopholdslande og -programmer i hele Europa – også dem, der måske er mindre kendte ude i verden. 

Desuden gør Study in Europe det muligt for EU og de enkelte medlemslande at deltage i uddannelsesmesser i hele verden og reklamere for de videregående uddannelser i Europa. Kommissionen netværker desuden med nationale agenturer i hele Europa for at udveksle tidsplaner og idéer til, hvordan de europæiske videregående uddannelser kan gøres mere synlige.

Tidligere studerende 

Organisationer for tidligere studerende er aktive ambassadører for europæiske videregående uddannelser i deres hjemlande. De deltager i uddannelsesmesser og andre arrangementer og er gode til at formidle information om mulighederne for at studere eller forske i Europa – f.eks. gennem Erasmus+

Kommissionen støtter Erasmus+ Student and Alumni Alliance (ESAA), som anerkender den rolle, tidligere studerende kan spille ved at udvikle og udbrede deres kvalifikationer og akademiske viden gennem netværksaktiviteter. Der oprettes også løbende nye foreninger for tidligere studerende i andre regioner (f.eks. det vestlige Balkan og Afrika).