Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akcijski načrt za digitalno izobraževanje – 8. ukrep

Posodobitev evropskega okvira digitalnih kompetenc, da bo vključeval umetno inteligenco ter znanja in spretnosti, povezane s podatki.

Državljani bi morali na osnovni ravni razumeti nove in nastajajoče tehnologije, vključno z umetno inteligenco, da jih bodo lahko uporabljali samozavestno, kritično in varno.

Večja ozaveščenost jim bo omogočila tudi boljše razumevanje morebitnih težav, povezanih z nastajajočimi tehnologijami, ki se nanašajo na etiko, okoljsko trajnostnost, varstvo podatkov, zasebnost na spletu, pravice otrok, diskriminacijo in predsodki, vključno z razlikovanjem na podlagi spola in invalidnosti ter etično in rasno diskriminacijo.

Vsi Evropejci, tudi študenti, iskalci zaposlitve in delavci, bodo potrebovali digitalna znanja in spretnosti, da se bodo lahko prilagodili novim in nastajajočim tehnologijam ter uspeli v hitro razvijajočih se družbah.

Strokovnjaki za izobraževanje in usposabljanje v vseh sektorjih in na vseh ravneh morajo imeti potrebne kompetence in zaupanje, da bodo lahko pri svojem delu učinkovito uporabljali širok nabor tehnologij, vključno z umetno inteligenco.

Cilji

Evropska komisija je posodobila okvir digitalnih kompetenc (DigComp 2.2), da bi vanj vključila spretnosti, znanje in odnose, povezane z umetno inteligenco in uporabo podatkov. Komisija bo podpirala tudi razvoj učnih virov za izobraževanje in usposabljanje s pomočjo umetne inteligence.

Posodobitev DigComp 2.2 zdaj vključuje dodatek z več kot 70 primeri, ki lahko državljanom pomagajo bolje razumeti, kje in v katerih situacijah v vsakdanjem življenju lahko pričakujejo, da se bodo srečali s sistemi umetne inteligence. Vsebuje tudi praktične primere uporabe nastajajočih tehnologij v vsakdanjem življenju.

Cilj je omogočiti vsem državljanom, da postanejo samozavestni, kritični in odgovorni uporabniki digitalnih tehnologij, ki delujejo na osnovi sistemov umetne inteligence in samostojnega odločanja, ter izboljšati njihovo razumevanje umetne inteligence, njenega potenciala in omejitev.

Ključne dejavnosti

Leto 2021

  • Začetek sodelovanja s strokovnjaki in deležniki v okviru izkustvene skupnosti DigComp za izmenjavo gradiva, razpravo v delovnih skupinah, delitev virov in obveščanje o najnovejšem razvoju v zvezi s teorijami in izvajanjem digitalnega izobraževanja;
  • zbiranje, oblikovanje, pregled in izbor primerov znanja, spretnosti in odnosov v zvezi z nastajajočimi digitalnimi tehnologijami in storitvami, ki sestavljajo razsežnost 4 okvira;
  • organizacija dveh mednarodnih spletnih srečanj, na katerih so se udeleženci dogovorili o spretnostih, znanju in odnosih v zvezi z umetno inteligenco in podatkovno pismenostjo v okviru DigComp 2.2.  

Rezultati

Leto 2022

  • Objava okvira digitalnih kompetenc DigComp 2.2.

Financiranje

Ukrep se financira iz programa Evropske unije Erasmus+.

Več informacij

Več informacij nadete na spletnem mestu DigComp, lahko pa se pridružite izkustveni skupnosti, da podprete razvoj okvira digitalnih kompetenc.

Več informacij o okviru digitalnih kompetenc je na voljo tudi v informativnem pregledu DigComp, brošuri in naslednjem videoposnetku.

Stik z nami

Če želite izvedeti več o tem ukrepu, nam pišite na e-naslov JRC-B4-SECRETARIAT@ec.europa.eu.

Sledite EU_ScienceHub in EUDigitalEducation na Twitterju, da boste na tekočem z najnovejšimi informacijami in novostmi v zvezi s tem ukrepom.

 

Sorodne vsebine