Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Evropski sistem prenašanja in zbiranja kreditnih točk (ECTS)

Kaj je evropski sistem prenašanja in zbiranja kreditnih točk 

Evropski sistem prenašanja in zbiranja kreditnih točk (ECTS) je orodje evropskega visokošolskega prostora, ki zagotavlja večjo preglednost študijskih programov in tečajev. Z njegovo pomočjo se študenti lažje premikajo med državami in dosežejo priznanje svojih akademskih kvalifikacij in študijskih obdobij v tujini. 

ECTS omogoča, da se kreditne točke, zbrane na eni visokošolski instituciji, upoštevajo pri študiju na drugi. Kreditne točke predstavljajo učne rezultate na podlagi opredeljenih učnih dosežkov in povezane delovne obremenitve. 

Študijski programi so zaradi ECTS za študente bolj fleksibilni, sistem kreditnih točk pa podpira tudi načrtovanje, izvajanje in ocenjevanje visokošolskih programov. Je osrednje orodje v bolonjskem procesu, s katerim se želi doseči večja mednarodna primerljivost nacionalnih izobraževalnih sistemov. ECTS tudi omogoča, da so drugi dokumenti, denimo priloga k diplomi, jasnejši in se jih lažje uporablja v različnih državah. 

ECTS je večina držav v evropskem visokošolskem prostoru sprejela kot nacionalni sistem kreditnih točk, vedno pogosteje pa se uporablja tudi drugje. 

Zakaj potrebujemo ECTS

Razlike med nacionalnimi visokošolskimi sistemi lahko povzročajo težave pri priznavanju kvalifikacij in obdobij mobilnosti v tujini. Sistem to vprašanje delno rešuje s tem, da zagotavlja večjo jasnost učnih dosežkov in delovnih obremenitev v študijskih programih. 

ECTS omogoča tudi združevanje različnih vrst učenja, denimo univerzitetnega študija in učenja na delovnem mestu v okviru istega študijskega programa ali vseživljenjskega učenja.

Kako sistem deluje

Leto študija ali dela je enakovredno 60 kreditnim točkam. V standardnem študijskem letu so te kreditne točke običajno razdeljene na več manjših modulov. Tipičen višješolski program ponavadi zahteva 90–120 kreditnih točk. Za diplomo na prvi stopnji je potrebnih 180 ali 240 kreditnih točk.

Za dokončanje druge stopnje je potrebnih dodatnih 90 ali 120 kreditnih točk. Uporaba sistema kreditnih točk na tretji stopnji (doktorat) je različna. 

ECTS se uporablja za spodbujanje študentske mobilnosti med visokošolskimi institucijami. Katalogi programov, študijski sporazumi in prepisi ocen pomagajo pri priznavanju in prenosu kreditnih točk, ki so jih študenti prislužili v obdobju mobilnosti v tujini. Priročnik ECTS podrobneje opisuje sistem in kako se ta uporablja.