Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Zlepšovanie kvality a spravodlivosti vo vzdelávaní a odbornej príprave

Všetci občania v EÚ majú právo na vysokokvalitné a inkluzívne vzdelávanie, odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie.

Oboznámte sa s iniciatívami na zlepšovanie kvality a rovnosti

Slide

Čo EÚ robí pre vyššiu kvalitu a väčšiu rovnosť?

Európske jazykové iniciatívy

Komisia podporuje výučbu a učenie sa jazykov a bohatú jazykovú rozmanitosť Európy prostredníctvom rôznych iniciatív.

Pracovné skupiny

Podrobné informácie o práci pracovných skupín pre strategický rámec európskeho vzdelávacieho priestoru zameraných na zlepšovanie kvality a zvyšovanie rovnosti vo vzdelávaní a odbornej príprave.

Zdroje týkajúce sa kvality a rovnosti

Pridajte sa ku komunite!

Portál School Education Gateway

Sledujte aktuálne informácie na online platforme pre odborníkov v oblasti vzdelávania, výskumných pracovníkov a tvorcov politík. Prehliadajte na portáli School Education Gateway

Platforma eTwinning

Priestor pre európskych učiteľov a zamestnancov škôl na komunikáciu, spoluprácu a rozvoj projektov. Prehliadnite si webové stránky platformy eTwinning

 

Možnosti financovania z prostriedkov EÚ

  • Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe.

  • Akcie Jean Monnet v rámci programu Erasmus+ podporujú výučbu, vzdelávanie, výskum a diskusie o rôznych aspektoch Európskej únie.

Zapojte sa

Európsky portál pre mládež

Tu nájdete podrobné informácie o vašich právach, inklúzii vo vzdelávaní a súvisiacich akciách zameraných na mládež. Navštívte Európsky portál pre mládež

Európsky zbor solidarity

Tu získate prehľad o rôznych opatreniach v oblasti inklúzie a rozmanitosti, ktoré sa realizujú ako súčasť programu Európskeho zboru solidarity. Navštívte webovú stránku Európskeho zboru solidarity

 

Zamestnanosť a dobrovoľníctvo

Praktické informácie a príležitosti týkajúce sa zamestnania vrátane dobrovoľníckej činnosti a stáží.