Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Feabhas a chur ar an gcáilíocht agus ar an gcothromas san oideachas agus san oiliúint

Tá an ceart ag gach saoránach san Aontas Eorpach oideachas, oiliúint agus foghlaim ar feadh an tsaoil atá ar ardcháilíocht agus cuimsitheach a fháil.

Féach leat tionscnaimh maidir le cáilíocht agus cothromas

Slide

Cad atá á dhéanamh ag an Aontas Eorpach chun feabhas a chur ar an gcáilíocht agus ar an gcothromas?

Infheistíocht ardcháilíochta san oideachas agus san oiliúint

Borradh a chur faoi thorthaí oideachais, faoi chuimsitheacht agus faoi éifeachtúlacht an chaiteachais náisiúnta ar oideachas agus ar oiliúint, is iad sin go léir príomhthosaíocht de chuid an Choimisiúin Eorpaigh.

Ardoideachas ionchuimsitheach nasctha

Ní mór don ardoideachas a bheith ionchuimsitheach do chách, sin agus institiúidí ardoideachais a bheith nasctha lena bpobail.

Tionscnaimh teangacha Eorpacha

Cuireann an Coimisiún chun cinn teagasc agus foghlaim teangacha, sin agus éagsúlacht shaibhir teanga na hEorpa a trí thionscnaimh éagsúla.

Meithleacha

Faigh tuilleadh eolais faoi obair na Meithleacha Chreat Straitéiseach an Limistéir Eorpaigh Oideachais maidir le feabhas a chur ar an gcáilíocht agus ar an gcothromas san oideachas agus san oiliúint.

Acmhainní cáilíochta agus cothromais

Glac páirt sa phobal!

Tairseach Oideachais Scoile

Coinnigh ar eolas leis an ardán ar líne do ghairmithe oideachais, taighdeoirí agus do lucht déanta beartas. Féach Tairseach Oideachais Scoile

Ardán eTwinning

Spás do mhúinteoirí agus d’fhoireann scoile na hEorpa chun cumarsáid a dhéanamh, obair a dhéanamh i gcomhar le chéile agus tionscadail a fhorbairt. Féach leat eTwinning

 

Deiseanna maoiniúcháin an Aontais

  • Is é Erasmus+ an clár atá ag an Aontas Eorpach chun tacú leis an oideachas, an oiliúint, an óige agus an spórt san Eoraip.

  • Cuirtear Gníomhaíochtaí Jean Monnet i gcrích faoi Erasmus+ chun tacú le teagasc, foghlaim, taighde agus pléití maidir le gnéithe éagsúla den Aontas Eorpach.

Glac páirt

Tairseach Eorpach na hÓige

Faigh tuilleadh eolais faoi do chearta, an t-ionchuimsiú san oideachais agus gníomhaíochtaí gaolmhara don óige. Tabhair cuairt ar Thairseach Eorpach na hÓige

An Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach

Féach leat réimse gníomhaíochtaí ionchuimsitheacha agus éagsúlachta mar chuid de chlár an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh. Tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh

 

Fostaíocht agus obair dheonach

Féach eolas praiticiúil agus deiseanna a bhaineann le fostaíocht, obair dheonach agus tréimhsí oiliúna san áireamh.