Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Feabhas a chur ar an gcáilíocht agus ar an gcothromas san oideachas agus san oiliúint

Tá an ceart ag gach saoránach san Aontas Eorpach oideachas, oiliúint agus foghlaim ar feadh an tsaoil atá ar ardcháilíocht agus cuimsitheach a fháil.

Féach leat tionscnaimh maidir le cáilíocht agus cothromas

Slide

Meithleacha

Faigh tuilleadh eolais faoi obair na Meithleacha Chreat Straitéiseach an Limistéir Eorpaigh Oideachais maidir le feabhas a chur ar an gcáilíocht agus ar an gcothromas san oideachas agus san oiliúint.

An cháilíocht agus an cothromas a fheabhsú – nuashonruithe

Glac páirt sa phobal!

Tairseach Oideachais Scoile

Coinnigh ar eolas leis an ardán ar líne do ghairmithe oideachais, taighdeoirí agus do lucht déanta beartas. Féach Tairseach Oideachais Scoile

Ardán eTwinning

Spás do mhúinteoirí agus d’fhoireann scoile na hEorpa chun cumarsáid a dhéanamh, obair a dhéanamh i gcomhar le chéile agus tionscadail a fhorbairt. Féach leat eTwinning

 

Glac páirt

Tairseach Eorpach na hÓige

Faigh tuilleadh eolais faoi do chearta, an t-ionchuimsiú san oideachais agus gníomhaíochtaí gaolmhara don óige. Tabhair cuairt ar Thairseach Eorpach na hÓige

An Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach

Féach leat réimse gníomhaíochtaí ionchuimsitheacha agus éagsúlachta mar chuid de chlár an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh. Tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh