Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Procesul de la Bologna și Spațiul european al învățământului superior

Ce este Procesul de la Bologna?

Procesul de la Bologna urmărește să asigure o mai mare coerență a sistemelor de învățământ superior din Europa. 

El a condus la instituirea Spațiului european al învățământului superior pentru a facilita mobilitatea studenților și a personalului, pentru a face ca învățământul superior să devină mai incluziv și mai accesibil și pentru a spori atractivitatea și competitivitatea sistemului european de învățământ superior la nivel global. 

În cadrul Spațiului european al învățământului superior, toate țările participante au fost de acord:

De ce este important Procesul de la Bologna?

În cadrul Procesului de la Bologna, guvernele europene poartă discuții referitoare la reformarea politicilor din domeniul învățământului superior și depun eforturi pentru a depăși obstacolele din calea creării unui Spațiu european al învățământului superior. 

Reforma de la Bologna este esențială pentru a genera încrederea de care este nevoie pentru succesul mobilității în scop de învățare, cooperarea academică transfrontalieră și recunoașterea reciprocă a perioadelor de studii și a calificărilor obținute în străinătate. Consolidarea calității și relevanței procesului de învățare și predare este o misiune centrală a Procesului de la Bologna. Implementarea acestor reforme este, totuși, inegală la nivelul celor 48 de țări participante

Procesul de la Bologna oferă și un forum pentru dialogul cu țările vecine pe marginea reformelor din învățământul superior și a aspectelor legate de principiile academice comune, cum ar fi independența universităților și participarea studenților la activitățile societății civile. Acest forum a devenit un spațiu important pentru utilizarea diplomației informale (soft) în relația cu țările din Balcanii de Vest (cu excepția Kosovo), cu țările Parteneriatului estic, cu Turcia și Rusia și cu multe alte țări.

Ce face UE pentru a sprijini reforma învățământului superior?

De la lansarea programului Erasmus, în urmă cu aproximativ 30 de ani, Comisia, împreună cu autoritățile naționale, instituțiile de învățământ superior, studenții și alte părți interesate, a pus în mișcare o cooperare mai intensă și mai structurată în rândul instituțiilor europene de învățământ superior. 

Întrucât cererea de mobilitate din partea studenților a crescut rapid, a devenit evident faptul că instituțiilor de învățământ le este tot mai greu să recunoască perioadele de studii efectuate în alte țări, în sisteme diferite, cu structuri divergente și tradiții academice specifice.

Procesul de la Bologna, care a început cu declarațiile de la Sorbona și Bologna, a reprezentat răspunsul guvernelor naționale la provocările care decurgeau din mobilitatea studenților și a absolvenților europeni.

Comisia este membru cu drepturi depline al Grupului de monitorizare privind Procesul de la Bologna și al consiliului său de administrație, care sprijină punerea în aplicare a deciziilor conferințelor ministeriale Bologna.

După cum se indică în rapoartele periodice de punere în aplicare, s-au înregistrat progrese importante în ceea ce privește reformarea sistemelor de învățământ superior din statele membre și din afara acestora.

Miniștrii educației au adoptat și comunicatul de la Paris, care identifică activitățile prioritare din acest domeniu pentru următorii ani. Comunicatul evidențiază viziunea comună a miniștrilor educației din 48 de țări europene în ceea ce privește crearea, până în 2020, a unui Spațiu european al învățământului european mai ambițios.

În acest sens, pledează pentru: 

  • o abordare incluzivă și inovatoare cu privire la procesul de învățare și predare
  • o cooperare transnațională integrată în materie de învățământ superior, cercetare și inovare
  • asigurarea unui viitor durabil prin intermediul învățământului superior.

În plus, comunicatul subliniază că este nevoie de îmbunătățirea sprijinului acordat grupurilor vulnerabile și subreprezentate pentru a le permite să facă studii universitare și să exceleze în domeniile pe care le aleg. Aceste ambiții sunt în concordanță cu obiectivul UE de creare a unui Spațiu european al educației până în 2025, menit să promoveze mobilitatea și recunoașterea academică a calificărilor pentru toți cetățenii UE. 

Următoarea conferință ministerială a Procesului de la Bologna va avea loc în iunie 2020 la Roma.  

Pentru informații suplimentare despre rolul UE în dezvoltarea Procesului de la Bologna și progresele înregistrate în direcția creării unui Spațiu european al învățământului superior, consultați broșura „UE în sprijinul Procesului de la Bologna”