Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Edukacja w zakresie przedsiębiorczości

Jak UE promuje kształcenie w zakresie przedsiębiorczości?

Bycie przedsiębiorczym to umiejętność, która przydaje się zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości ma pierwszorzędne znaczenie dla konkurencyjności Europy i trwałego wzrostu europejskiej gospodarki.

Promowanie przedsiębiorczości w edukacji jako jednej z kompetencji kluczowych zachęca obywateli UE do opracowywania innowacyjnych rozwiązań problemów społecznych i do projektowania produktów o dodanej wartości społeczno-gospodarczej.

Edukację w zakresie przedsiębiorczości wspierają działania realizowane w ramach programu Erasmus+, przeznaczone dla osób, które studiują szkolą się lub uczestniczą w projektach partnerstw strategicznych za granicą. UE opracowała zestaw wytycznych mających na celu uwzględnianie przedsiębiorczości w systemach kształcenia i szkolenia.

Ponadto opracowano szereg narzędzi wspierających rozwój ducha przedsiębiorczości wśród obywateli UE. Jednym z nich jest HEInnovate dla instytucji szkolnictwa wyższego.