Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

OVER SELFIE

SELFIE

(Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies) is een tool die is ontworpen om scholen te helpen digitale technologieën te verwerken in lesgeven, leren en het beoordelen van leerlingen. De tool kan laten zien wat er goed gaat, waar verbetering nodig is en wat prioriteit moet krijgen. De tool is op dit moment beschikbaar in de 24 officiële talen van de Europese Unie, en in de loop van de tijd zullen daar meer talen bijkomen.

SELFIE verzamelt – anoniem – de meningen van leerlingen, leerkrachten en schoolleiders over hoe technologie op hun school wordt gebruikt. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van korte stellingen en vragen, waarop met behulp van een simpele schaal van 1 tot 5 kan worden geantwoord. De stellingen gaan over onderwerpen als leiderschap, infrastructuur, opleiding van leerkrachten en digitale vaardigheden van leerlingen.

Het invullen  duurt ongeveer dertig minuten. Vragen worden afgestemd op iedere groep. Leerlingen krijgen bijvoorbeeld vragen over hun leerervaringen, terwijl leerkrachten reflecteren op opleidings- en onderwijsmethoden en schoolleiders ingaan op planning en algehele strategie.

Op basis van deze input  maakt de tool een rapport – een momentopname ("SELFIE" :-)) – van de sterke en zwakke punten van een school met betrekking tot het gebruik van digitale onderwijs- en leertechnologieën. Hoe meer mensen er meedoen op de school, des te nauwkeuriger zal de SELFIE van hun school zijn.

De resultaten en inzichten uit het gebruik van SELFIE zijn alleen bedoeld voor uw school en worden niet gedeeld, tenzij u besluit dit zelf te doen.

De resultaten kunnen u helpen om een beeld te vormen van hoe u ervoor staat en om, van daaruit, een discussie over het gebruik van technologie op gang te brengen en een actieplan op te stellen voor uw school. SELFIE kan vervolgens in een later stadium worden gebruikt om de voortgang te meten en het actieplan aan te passen.

 

Voordelen:

 

SELFIE betrekt de hele schoolgemeenschap (schoolleiders, leerkrachten en leerlingen) bij een proces van 360 graden waarbij een heleboel gebieden van de schoolpraktijk aan bod komen;

 

omdat elke school uniek is, kan de tool worden aangepast. U kunt vragen en stellingen selecteren en toevoegen die bij de behoeften van uw school passen;

 

SELFIE geeft deelnemers de mogelijkheid vragen te beantwoorden die aansluiten bij hun ervaringen als leerling, leerkracht of schoolleider;

 

SELFIE is gratis. Antwoorden worden geanonimiseerd en gegevens zijn veilig;

 

de beoordeling kan worden ingevuld op een computer, tablet of smartphone;

 

na het invullen van SELFIE ontvangt elke school een interactief rapport op maat, dat zowel diepgaande gegevens als snelle inzichten over sterke en zwakke punten bevat.

Wie kan gebruikmaken van SELFIE?

SELFIE is beschikbaar voor basis-, middelbare en beroepsscholen in Europa en daarbuiten. De tool kan worden gebruikt door alle scholen – niet alleen die met geavanceerde infrastructuur, apparatuur en technologie.

De tool is beschikbaar in alle 24 officiële talen van de EU.

Ontworpen door en voor scholen

Vanaf het begin zijn schoolleiders, leerkrachten en leerlingen betrokken geweest bij het maken en testen van SELFIE:

  • 5 000 mensen hebben input gegeven voor het eerste ontwerp van de tool;
  • 67 000 mensen van 650 scholen in heel Europa hebben deelgenomen aan de pilottesthet proefproject;
  • SELFIE is getest op basisscholen om er zeker van te zijn dat de tool begrijpelijk is voor jongere leerlingen.

Gegevensprivacy

  • SELFIE is een tool alleen voor de school: er worden  geen persoonsgegevens verzameld;
  • alle antwoorden die via SELFIE worden gegeven zijn  anoniem. De identiteit van individuele leerlingen, leerkrachten, schoolleiders of andere personeelsleden die reageren op de vragen en stellingen, kan niet op basis hiervan worden vastgesteld;
  • elke school is zelf eigenaar van zijn SELFIE-rapport. Dit wordt niet met anderen gedeeld, tenzij de school zelf besluit dit te doen;
  • geen enkele andere organisatie kan de antwoorden van een individuele school  achterhalen, ook de Europese Commissie niet;
  • SELFIE wordt gehost op een server die eigendom is van en wordt beheerd door de Europese Commissie, en verzamelde gegevens zijn onderworpen aan de regels van de Commissie met betrekking tot gegevensverwerking;
  • de geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens mogen alleen worden gebruikt voor beleid en onderzoek, nooit voor commerciële doeleinden.

Achtergrond en ontwikkeling

SELFIE is gebaseerd op een kader van de Europese Commissie met betrekking tot het bevorderen van digitaal leren binnen onderwijsorganisaties.

Het SELFIE-team

SELFIE is een initiatief van de Europese Commissie.

De tool is ontwikkeld in nauwe samenwerking met een team van deskundigen van scholen, ministeries van onderwijs en onderzoeksinstellingen in heel Europa. Partnerinstellingen zijn bijvoorbeeld de Europese Stichting voor opleiding, het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) en het Instituut voor informatietechnologieën in het onderwijs van Unesco.

Benefits

Comprehensive

SELFIE involves the whole school community – school leaders, teachers and students – in a 360-degree process covering many areas of school practice.

Customisable

Because every school is unique, the tool can be customised. Your school can select and add questions and statements to suit your needs.

Matching experience

SELFIE allows all participants to answer questions that match their experience, as students, teachers or school leaders.

Free and anonymous

SELFIE is free of charge. Answers are anonymised and data is secure.

Tailor-made

On completing SELFIE, each school receives a tailor-made, interactive report which provides both in-depth data and quick insights into strengths and weaknesses.