Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

PAR “SELFIE”

SELFIE

“SELFIE” (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies (angļu val.)) ir pašizvērtēšanas rīks, kas radīts, lai skolām palīdzētu ieviest tehnoloģijas mācīšanas, mācību un skolēnu vērtēšanas procesā. Tas var izcelt jomas, kurās viss ir labi, norādīt jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi, kā arī norādīt, kādām ir jābūt prioritātēm. Šis rīks šobrīd ir pieejams 24 oficiālajās Eiropas Savienības valodās un laika gaitā tiks izveidots vēl citās valodās.

“SELFIE” anonīmā veidā apkopo skolēnu, skolotāju un skolas vadītāju viedokli par tehnoloģiju izmantošanu viņu skolā. To dara, izmantojot īsus apgalvojumus un jautājumus, uz kuriem atbildes var sniegt, norādot savu piekrišanas līmeni skalā no 1 līdz 5. Apgalvojumi aptver tādas jomas kā vadība, infrastruktūra, skolotāju apmācības un skolēnu zināšanas digitālajā jomā.

Atbilžu sniegšana uz jautājumiem aizņem aptuveni 30 minūtes. Jautājumi ir īpaši pielāgoti katrai grupai. Piemēram, skolēniem jāatbild uz jautājumiem saistībā ar mācību procesu, skolotājiem jāsniedz informācija par apmācībām un mācību metodēm, savukārt skolas vadītājiem jāpauž informācija par plānošanu un kopējo stratēģiju.

Ņemot vērā sniegtās atbildes, šis rīks izveido atskaiti – ieskatu (“pašportretu” (selfie :-) – no angļu val.)) attiecībā uz skolas stiprajām un vājajām pusēm tehnoloģiju izmantošanā mācīšanā un mācībās. Jo vairāk cilvēku no skolas piedalās aptaujā, jo precīzāks būs “SELFIE” sniegtais “pašportrets”.

“SELFIE” aptaujas rezultāti un ieskati ir pieejami tikai jūsu skolai un netiek izplatīti, izņemot gadījumus, kad paši izlemjat izplatīt informāciju.

Iegūtie rezultāti var ļaut jums saskatīt pašreizējo situāciju un tālāk sākt sarunu par tehnoloģiju izmantošanu, ka arī izveidot rīcības plānu jūsu skolai. Vēlāk “SELFIE” var tikt izmantots, lai novērtētu attīstību un pielāgotu rīcības plānu.

 

Ieguvumi:

 

“SELFIE” iesaista visu skolu – skolas vadītājus, skolotājus un skolēnus – visaptverošā procesā, kas ietver vairākas ar skolu praksi saistītas jomas.

 

Katra skola ir unikāla, un tādēļ šo rīku var pielāgot. Jūsu skola var atlasīt un pievienot jautājumus un apgalvojumus, kas atbilst jūsu vajadzībām.

 

“SELFIE” ļauj visiem dalībniekiem atbildēt uz jautājumiem, kas atbilst viņu pieredzei – gan skolēnu, gan skolotāju, gan skolu vadītāju.

 

“SELFIE” ir pieejams bez maksas. Atbildes tiek anonimizētas un dati ir drošībā.

 

Aptauju varat aizpildīt datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī.

 

Kad “SELFIE” aptauja ir pabeigta, katra skola saņem īpaši izveidotu interaktīvu atskaiti, kas sniedz gan padziļinātus datus, gan ātru ieskatu stiprajās un vājajās pusēs.


Esiet daļa no augošās skolu kopienas Eiropā, kas izmanto “SELFIE”, lai gūtu atbalstu digitālo tehnoloģiju ieviešanā mācīšanas un mācību procesā.

Kas var izmantot “SELFIE”?

“SELFIE” ir pieejams pamatskolām, vidusskolām un arodskolām visā Eiropā un citviet.To var lietot visas skolas – ne tikai tās, kurās ir augstu attīstīta infrastruktūra un iekārtu un tehnoloģiju izmantošana.

Šis rīks ir pieejams visās 24 oficiālajās ES valodās.

Šis rīks ir pieejams visās 24 oficiālajās ES valodās.

Jau no paša sākuma skolu vadītāji, skolotāji un skolēni tika iesaistīti “SELFIE” izveidē un testēšanā:

  • 5000 no tiem sniedza atbalstu rīka izstrādes sākotnējā stadijā.
  • 67 000 cilvēku no 650 skolām visā Eiropā piedalījās izmēģinājuma testā.
  •    "SELFIE” tika testēts pamatskolās, lai pārliecinātos, ka jaunākie skolēni rīku sapratīs.

Datu aizsardzība

  • "SELFIE” ir rīks, kas paredzēts tikai skolai, un personas dati netiek ievākti.
  • Visas sniegtās atbildes “SELFIE” sistēmā ir anonīmas.Skolēni, skolotāji un skolu vadītāji vai jebkuri citi skolu darbinieki, kas sniedz atbildes uz “SELFIE” jautājumiem, nevar tikt personīgi identificēti.
  • SELFIE” atskaite skolai ir attiecīgās skolas īpašums, un šī atskaite netiek izplatīta, ja vien skola nav pieņēmusi attiecīgu lēmumu.
  • Neviena cita iestāde (arī Eiropas Komisija) nevar izsekot skolas atbildēm.
  • “SELFIE” tiek mitināts Eiropas Komisijai piederošā un tās pārraudzītā serverī, un uz apkopotajiem datiem attiecas Komisijas datu apstrādes noteikumi.
  • Anonimizētos un apkopotos datus var izmantot tikai politikas un pētniecības nolūkos, un nekad komerciālos nolūkos.

Vēsture un attīstība

“SELFIE” pamatā ir Eiropas Komisijas pamatnostādne par digitālā laikmeta mācību procesa veicināšanu izglītības iestādēs.

“SELFIE” komanda

“SELFIE” ir Eiropas Komisijas iniciatīva.

Šis rīks ir izstrādāts ciešā sadarbībā ar skolu, izglītības ministriju un pētniecības institūciju ekspertu komandu no visas Eiropas. Partneru iestādes ietver Eiropas Izglītības fondu, Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru (CEDEFOP) un UNESCO Izglītības informācijas tehnoloģiju institūtu.

Benefits

Comprehensive

SELFIE involves the whole school community – school leaders, teachers and students – in a 360-degree process covering many areas of school practice.

Customisable

Because every school is unique, the tool can be customised. Your school can select and add questions and statements to suit your needs.

Matching experience

SELFIE allows all participants to answer questions that match their experience, as students, teachers or school leaders.

Free and anonymous

SELFIE is free of charge. Answers are anonymised and data is secure.

Tailor-made

On completing SELFIE, each school receives a tailor-made, interactive report which provides both in-depth data and quick insights into strengths and weaknesses.