Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Minőségbiztosítás

Miért fontos a minőségbiztosítás az iskolai oktatásban? 

A minőségbiztosítás az oktatás módszeres felülvizsgálatán alapul. Célja, hogy biztosítsa és javítsa az oktatás minőségét, méltányosságát és hatékonyságát. Magában foglalja az iskolai önértékelést, a külső értékelést (ideértve a tanfelügyeletet), a tanárok és az iskolavezetők értékelését, valamint a tanulói teljesítményméréseket.

Ahhoz, hogy az európai oktatási térség egészében magas színvonalú és befogadó legyen az oktatás, hatékony minőségbiztosítási rendszereket kell kidolgozni. A jól működő minőségbiztosítási rendszerek kialakítása azért is fontos, mert elősegíti az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról szóló 2018. évi tanácsi ajánlás és a közös értékek, az inkluzív oktatás és az oktatás európai dimenziójának előmozdításáról szóló 2018. évi tanácsi ajánlás végrehajtását.

Az említetteken túl a minőségbiztosítás ahhoz is nélkülözhetetlen, hogy Európa-szerte olyan feltételrendszer jöjjön létre, mely ösztönzi a hallgatói mobilitást. Ebből a szempontból kiemelt jelentőséggel bír az átláthatóság növelése és a bizalom erősítése. Végezetül a minőségbiztosítás kulcsfontosságú szerepet játszik abban, hogy elősegítse a felső középfokú oklevelek, valamint a külföldi tanulmányi időszakok eredményeinek kölcsönös elismerését.

Hogyan támogatja az EU a minőségbiztosítást?

A Bizottság az iskolákkal foglalkozó „Oktatás és képzés 2020” munkacsoport keretében nyújt segítséget az uniós tagállamoknak minőségbiztosítási rendszereik továbbfejlesztéséhez. A munkacsoportot az uniós tagállamok kormányai és érdekelt szervezetei által delegált szakértők alkotják. 

A csoport tagjai rendszeresen összeülnek, hogy megvizsgálják az oktatás minőségének biztosításával kapcsolatos szakpolitikák egyes vetületeit, megvitassák a közös kihívásokat, és megosszák egymással a bevált módszereket. A munkacsoport iránymutatást dolgozott ki a szakpolitikai döntéshozók számára az iskolafejlesztést szolgáló minőségbiztosításról, Jelentést tett közzé az iskolafejlesztés egyik kulcsfontosságú eszközének számító iskolai önértékelés támogatásáról is.

A fentieken túlmenően a Bizottság szakértői jelentést adott ki arról, hogyan lehet koherens minőségbiztosítási stratégiákkal javítani az európai iskolai oktatás színvonalát.

Ezenfelül közleményt tett közzé Az iskolák és az oktatás minőségének fejlesztése a fiatalok életkezdési esélyeinek javítása érdekében címmel, melyben felvázolja, mely területeken kell – egyebek mellett minőségbiztosítási rendszerek kifejlesztése révén – intézkedéseket hozni az iskolai oktatás javítása érdekében.

A közleményt kísérő bizottsági szolgálati munkadokumentum kutatási eredményekkel és tudományos bizonyítékokkal támasztja alá a közleményben megfogalmazott ajánlásokat, és ismerteti az iskolai oktatással kapcsolatos szakpolitikák kidolgozása érdekében uniós szinten végzett munka eredményeit.