Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Kvalitetssikring

Hvorfor er kvalitetssikring i skoleundervisningen vigtigt? 

Kvalitetssikring omfatter en systematisk gennemgang af uddannelsestilbuddene for at bevare og forbedre kvaliteten, ligheden og effektiviteten. Det indbefatter selvevaluering af skolerne, eksterne evalueringer (som omfatter inspektion), evaluering af lærere og skoleledere og elevevalueringer.

Det er vigtigt at udvikle solide kvalitetssikringssystemer for at støtte inklusiv uddannelse af høj kvalitet i hele det europæiske uddannelsesområde. Det er også vigtigt at støtte gennemførelsen af Rådets henstillinger om nøglekompetencer for livslang læring og fremme af fælles værdier, inklusiv uddannelse og den europæiske dimension i undervisningen fra 2018.

Derudover er kvalitetssikring afgørende for at skabe forudsætningerne for at lette mobilitet for studerende i hele Europa, særligt gennem øget gennemsigtighed og tillid. Kvalitetssikring spiller også en vigtig rolle med at støtte gensidig anerkendelse af gymnasiale uddannelser og studieophold i udlandet.

Hvad gør EU for at støtte kvalitetssikring?

Kommissionen hjælper EU-landene med at udvikle deres kvalitetssikringssystemer yderligere gennem aktiviteter i ET 2020's arbejdsgruppe om skoler. Denne gruppe består af eksperter fra EU-landenes regeringer og interesseorganisationer. 

Gruppen mødes regelmæssigt for at drøfte konkrete aspekter af kvalitetssikringspolitikker, tale om fælles udfordringer og udveksle god praksis. Arbejdsgruppen har udarbejdet en vejledning til de politiske beslutningstagere om, hvordan man kvalitetssikrer udviklingen af skolerne. Den har også udarbejdet en rapport om støtte til selvevaluering i skolerne som et vigtigt middel til skoleudvikling.

Kommissionen har udarbejdet ekspertrapporten "Better learning for Europe's young people: Developing coherent quality assurance strategies for school education".

Derudover har Kommissionen i sin meddelelse om skoleudvikling og fremragende undervisning for en god begyndelse i livet skitseret indsatsområder for at forbedre skoleundervisningen, blandt andet gennem udvikling af kvalitetssikringssystemer.

Det ledsagende arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene indeholder forskning og dokumentation, som understøtter henstillingerne i meddelelsen, samt resultater af arbejdet på EU-niveau for at udvikle skoleuddannelsespolitikker.